Mladí podnikatelia najviac bojujú s vysokými odvodmi, byrokraciou a zmenami zákonov

Podľa výsledkov Indexu prekážok v podnikaní mladých 2018 je najväčšou brzdou daňovo-odvodové zaťaženie. Druhé miesto v rebríčku patrí registračným, nahlasovacím a iným administratívnym povinnostiam. Na tretiu priečku sa dostala nestálosť legislatívy a zmeny zákonov.

Daňovo odvodové zaťaženie vnímajú ako problém firmy vo všetkých sektoroch a regiónoch a intenzívnejšie firmy, ktoré majú zamestnancov. Pokiaľ ide o bariéru, ktorú tvoria registračné a nahlasovacie povinnosti, tak sa vnímanie tohto problému zväčšuje s rastom firmy. Čím väčšia je firma, či už z hľadiska tržieb alebo počtu zamestnancov, tým viac mladí podnikatelia vnímajú množstvo registračných a administratívnych povinností ako problém, ktorý ich brzdí v podnikaní. Zároveň túto bariéru intenzívnejšie vnímajú najmä mladší podnikatelia, ktorí vyrastali s modernými technológiami a jednoduchosť očakávajú aj v podnikateľskom prostredí.

„Z výsledkov Indexu v podnikaní mladých 2018 vyplýva, že dane a odvody najviac trápia začínajúcich podnikateľov. Naopak negatívne vnímanie častých zmien zákonov rastie spolu s dĺžkou podnikania firiem. Čím dlhšie firmy podnikajú a čím starší je majiteľ, tým horšie vidí frekvenciu zmien legislatívy“, konštatuje Ján Solík zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska.

 

1,00 - 9,00 b nie je bariérou
9,01 - 12,00 b nízka bariéra
12,01 - 15,00 b stredne veľká bariéra
15,01 - 25,00 b vysoká bariéra

Porovnanie s výsledkami v roku 2015

Rovnaký Index sme zostavili aj v roku 2015 a výsledky na prvých troch miestach sa nezmenili. Index na jednej strane hodnotí stav podnikateľského prostredia v SR a na druhej strane vplyv konkrétnych prekážok na firmy. Práve časté zmeny zákonov, ktoré komplikujú podnikanie, boli podnetom na vytvorenie bezplatnej mobilnej aplikácie BiznisInfo. Mladí podnikatelia tak zrozumiteľnou a dostupnou formou získajú informácie o plánovaných alebo schválených zmenách v zákonoch.

„Ani poctiví podnikatelia nestíhajú sledovať množstvo legislatívnych zmien. Preto im chceme pomôcť dodržiavať zákony aj keď nemajú tímy právnikov a desiatky hodín času na sledovanie schvaľovaných zmien,“ konštatuje Ján Solík zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska. „S podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva a ďalších partnerov sme pripravili nástroj, ktorý má pomôcť orientovať sa v legislatíve a vyvarovať sa zbytočným chybám a pokutám. Aplikáciu BiznisInfo si môžu podnikatelia stiahnuť bezplatne do smartfónov v AppStore aj v Google Play“, dodáva Solík.

Mobilná aplikácia BiznisInfo

Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa.

BiznisInfo je aplikácia, ktorá ľudskou rečou a včas podnikateľov upozorní na zmeny v ich povinnostiach. Filtrovanie aktualít zároveň umožní zamerať sa na témy, ktoré sa vás týkajú. Cez aplikáciu sa podnikatelia môžu vyjadriť aj k pripravovanej legislatíve. Ich názor sa cez podnikateľské organizácie dostane priamo k poslancom a vládnym inštitúciám. Okrem legislatívy nájdete v aplikácii aj informácie o podporných podnikateľských programoch. Po nainštalovaní aplikácie do smartfónu sa používateľovi zobrazia posledné schválené zákony, ale aj tie, ktoré sa ešte len pripravujú.

BiznisInfo je aplikácia určená:

  1. Pre podnikateľov, ktorí síce nechcú, ale potrebujú vedieť o svojich povinnostiach a zmenách v legislatíve. Vďaka nej sa môžu vyhnúť zbytočným pokutám.
  2. Pre účtovníkov a iných profesionálov, ktorí chcú šetriť svoj čas strávený sledovaním zmien.
  3. Pre tých, ktorí nechcú prichádzať o biznis informácie a zaujímavé príležitosti na rozvoj podnikania.

Aplikáciu vyvinulo Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) na podnet svojich členov, ktorým každoročne rastú náklady na sledovanie legislatívnych noviniek. Aplikácia je zadarmo prístupná každému (nielen členom ZMPS). Chceme tak prispieť k zvýšeniu povedomia a znalosti zákonov týkajúcich sa každého podnikateľa. Uľahčujeme dodržiavanie stanovených povinností tým, ktorí ich dodržiavať chcú, no zároveň nemajú tímy právnikov a desiatky hodín času na sledovanie schvaľovaných zmien. Aplikáciu si môžete stiahnuť bezplatne do smartfónov v AppStore aj v Google Play.

Aplikáciu BiznisInfo vytvorilo Združenie mladých podnikateľov Slovenska a je realizovaná s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2018. Partnermi sú spoločnosť METRO Cash & Carry SR a portál Podnikajte.sk

Čo je Index prekážok v podnikaní mladých?

Cieľom Indexu prekážok v podnikaní mladých je pomocou merateľnej veličiny hodnotiť podnikateľské prostredie očami mladých ľudí, porovnávať jeho vývoj v čase a zároveň zisťovať faktory, ktoré bránia rozvoju podnikania mladých ľudí na Slovensku. Index na jednej strane hodnotí stav podnikateľského prostredia na Slovensku a na druhej strane vplyv konkrétnych prekážok na firmy mladých podnikateľov. Zber dát pre prieskum v roku 2018 zabezpečila Slovak Business Agency. Reprezentatívny telefonický prieskum sa realizoval na vzorke 1000 respondentov, ktorí podnikajú a majú menej ako 40 rokov.