Mladí podnikatelia chcú expandovať na zahraničné trhy, podceňujú však znalosť legislatívy

Podľa prieskumu Združenia mladých podnikateľov Slovenska sa najviac o expanziu do zahraničia snažili mladí slovenskí podnikatelia zo sektora výroby (56 %). Nasleduje sektor služieb (35 %) a obchodu (24 %).

Ženy podnikateľky sú v tejto otázke menej ambiciózne ako muži. Až tri štvrtiny z nich o podnikaní mimo Slovenska neuvažuje.

Podnikatelia, ktorí sa pokúšali preraziť v zahraničí, ako najväčšiu bariéru označili neznalosť zahraničnej legislatívy (33 %). Potreba cestovania a častého kontaktu so zahraničnými partnermi je na druhom mieste (28 %), nasledovaná daňovou legislatívou (27 %).

Dĺžka podnikania nemá podľa zistení prieskumu na snahy o internacionalizáciu podnikania takmer žiadny vplyv. Podnikatelia, ktorí sú v biznise dlhšie, majú z podnikania v zahraničí rovnaké obavy ako „čerství“ podnikatelia.

„Jedným z našich cieľov je aj pomoc pri expanzii na zahraničné trhy,“ hovorí Ján Solík, predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska. „Keďže neznalosť zahraničnej legislatívy a daňových predpisov patria medzi kľúčové bariéry, rozbehli sme spolu s poradenskou spoločnosťou BMB Leitner akadémiu pre mladých podnikateľov,“ dodáva Solík. Projekt pozostáva zo série bezplatných seminárov. Mladí podnikatelia majú vďaka nim možnosť získať cenné poznatky z oblastí, ktoré sú najmä v úvodných etapách podnikania na okraji ich záujmu. „Mladí ľudia majú často skvelé nápady a vízie na biznis vo svetovom meradle. Najmä v úvodných fázach podnikania však podceňujú daňové a právne otázky. Často robia chyby, ktoré ich v budúcnosti dobehnú vo forme pokút. Z našich skúseností pri práci v segmente malých a stredných podnikov však vidíme, že vo väčšine prípadov sú tieto chyby z nevedomosti.“ dodáva Renáta Bláhová, partnerka BMB Leitner.

O Združení mladých podnikateľov Slovenska

Združenie mladých podnikateľov Slovenska bolo založené v roku 2010 ako organizácia združujúca slovenských podnikateľov do 40 rokov. Víziou združenia je stať sa hlasom mladých podnikateľov a podnikateliek, ktorý bude obhajovať ich záujmy v inštitúciách formujúcich podnikateľské prostredie v SR a vytvárať mosty medzi úspešnými podnikateľmi dneška a zajtrajška. Medzi hlavné aktivity ZMPS patrí  propagácia podnikania, pomoc pri realizácii a financovaní inovatívnych podnikateľských nápadov, networking a mentoring mladých podnikateľov a pomoc pri expanzii na zahraničné trhy. 

BMB Leitner

BMB Leitner je spoločnosť poskytujúca kvalitné služby v oblasti daňového poradenstva, auditu a vedenia účtovníctva a zaraďuje sa medzi TOP 5 v rebríčku Top Trend audítorských a poradenských spoločností na Slovensku. V BMB Leitner spájame sily a skúsenosti s cieľom poskytnúť našim klientom profesionálne služby. Každý klient je pre nás dôležitý. Osobným prístupom vytvárame riešenia podľa individuálnych potrieb klientov rešpektujúc princípy zodpovedného podnikania.