Každý piaty mladý podnikateľ trávi administratívou viac ako 4 pracovné dni v mesiaci

Bratislava, 03. mája 2012 – V prieskume o byrokracii a administratíve v podnikaní viac ako 18 % mladých podnikateľov uviedlo, že administratíva súvisiaca s podnikaním im zaberá asi 4 pracovné dni v mesiaci.

Ďalších 20 % podnikateľov uviedlo, že administratívou strávia 2 – 4 dni pracovného času. Prieskum realizovalo Združenie mladých podnikateľov Slovenska v roku 2011. Z prieskumu tiež vyplýva, že vnímanie byrokracie a administratívy u mladých podnikateľov je značne ovplyvnené osobnými skúsenosťami. Napríklad respondenti, ktorí zamestnávajú zamestnancov, administratívu súvisiacu s ich pracovným pomerom vnímajú ako príliš zaťažujúcu až v 45 %, kým u skupiny podnikateľov bez zamestnancov to bolo len 21 %.

Za najviac zaťažujúcu oblasť označilo 56 % respondentov vybavovanie záležitostí s poisťovňami, daňovými úradmi a inými štátnymi inštitúciami. Naopak zakladanie obchodných spoločností ako problémové označila len necelá pätina. Zaujímavé je, že ženy zvládajú byrokratickú záťaž omnoho lepšie ako muži. Z prieskumu tiež vyplynulo, že čím dlhšie ľudia podnikajú, tým viac vnímajú byrokraciu spojenú s ich činnosťou.

„Okrem vysokej byrokratickej a administratívnej záťaže je problémom aj to, že je často zbytočná a nikomu nepomáha. Preto sme sa rozhodli vyhlásiť súťaž Byrokratický nezmysel 2012,“ hovorí Vladimír Jakubec zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska. „Prostredníctvom tejto súťaže chceme identifikovať  nezmyselné byrokratické opatrenia zaťažujúce podnikateľov a upozorniť na ne s cieľom odstrániť ich z  legislatívy,“ dodáva Vladimír Jakubec.

O súťaži Byrokratický nezmysel roka 2012

Byrokratický nezmysel 2012 je súťaž o anticenu pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom. Cieľom je identifikovať legislatívne opatrenia alebo byrokratické povinnosti, ktoré podnikateľom najviac strpčujú život. Zmyslom súťaže je pokúsiť sa odstrániť „víťaza“ súťaže z legislatívy a pomôcť tak vylepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku. Vyhlasovateľ súťaže je Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska. Mediálni partneri sú Hospodárske noviny a časopis ZISK.

Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS)

Združenie mladých podnikateľov Slovenska bolo založené v roku 2010 ako organizácia združujúca slovenských podnikateľov do 40 rokov. Medzi hlavné aktivity ZMPS patria propagácia podnikania, pomoc pri získavaní kapitálu na inovatívne podnikateľské nápady, networking a mentoring mladých podnikateľov.