Každý piaty mladý podnikateľ na Slovensku začínal takmer bez peňazí

Bratislava, 19. decembra 2011. Takmer dve tretiny (62,96 %) podnikateľov začínalo s vlastnými úsporami, pätina (21,30 %) si požičala od svojich známych.

Úver od banky pri štarte využila len necelá desatina (8,64 %) mladých podnikateľov. Zaujímavé je, že až pätina mladých slovenských podnikateľov začínala takmer bez peňazí.
 
Až 73,77 % opýtaných podnikateľov uviedlo, že začínali s kapitálom do 5 000 eur, ďalších 20,68 % uviedlo, že podnikanie začínali s kapitálom v rozmedzí od 5 000 do 15 000 eur. Z toho vyplýva, že približne 19 z 20 mladých podnikateľov začína podnikať s kapitálom menším ako 15 000 eur.

Najviac peňazí mali pri rozbehu mladí podnikatelia, ktorí už za sebou mali úspešnú podnikateľskú skúsenosť (38,60 % z nich malo pri rozbehu viac ako 5 000 eur). Táto skupina bola nasledovaná skupinou podnikateľov, ktorí majú za sebou neúspešné podnikanie (32,35 %).

Skupina podnikateľov podnikajúca po prvý krát mala len v 22,32 % prípadov pri rozbehu podnikania viac ako 5 000 eur. Zároveň výsledky prieskumu ukazujú, že čím vyšší stupeň vzdelania podnikatelia dosiahli, tým častejšie majú pri začatí podnikania k dispozícii vyšší kapitál.

„Napriek tomu, že väčšina mladých podnikateľov potrebovala na štart svojho biznisu menej ako
5 000 €, uvádzajú potenciálni podnikatelia najčastejšie ako prekážku v podnikaní práve nedostatok finančných zdrojov,“ uvádza Ján Solík zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska. „Z našich zistení vyplýva, že ak sa mladý človek s podnikateľským duchom rozhodne podnikať, neodradí ho ani prípadný nedostatok financií. Len 3 z 10 mladých podnikateľov totiž mali taký objem štartovacieho kapitalu, aký potrebovali“, dodáva Ján Solík.

Prieskum sa tiež zaoberal otázkou zapojenia bánk do financovania mladých začínajúcich podnikateľov. Už z odpovedí na otázku o zdrojoch štartovacieho kapitálu vyplývalo, že bankové financovanie je len doplnkový a skôr výnimočný zdroj financovania v raných štádiách podnikania. 35,80 % všetkých respondentov uviedlo, že mali problém získať bankový úver, pričom na opačnej strane len 8,64 % respondentov uviedlo, že so získavaním úveru problém nemali. Viac ako polovica (55,56 %) respondentov uviedla, že sa o bankové financovanie ani nepokúšala.

Súbory na stiahnutie