Hľadá sa Byrokratický nezmysel roka 2017 - riešime 2 najväčšiu prekážku v podnikaní na Slovensku

„Podnikateľ dostane pokutu, ak jeho dodávateľ nelegálne zamestnáva“ „Fotografie či videá zhotovené dronom musia úradníci podnikateľom schvaľovať“ „Koncesionárske poplatky musia platiť aj zamestnávatelia“

Prekáža vám absurdnosť niektorých podnikateľských povinností? Obmedzujú vás ďalšie legislatívne opatrenia? Zmeňme to spolu! Hlavne vďaka vašim nomináciám sme našli spoločne už viac ako 250 byrokratických nezmyslov. Viacero z nich sa práve na základe ich medializácie v ankete Byrokratický nezmysel roka podarilo úspešne vyriešiť a odstrániť.

Združenie mladých podnikateľov Slovenska aj v tomto roku vyhlasuje ďalší ročník ankety Byrokratický nezmysel roka 2017. Byrokratický nezmysel je “anticena” pre legislatívne opatrenie, ktoré zbytočne komplikuje život podnikateľom na Slovensku. Účelom ankety je identifikovať legislatívne opatrenia a administratívne povinnosti zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy.

Čo môže byť byrokratickým nezmyslom?

Byrokratickým nezmyslom môže byť akékoľvek legislatívne opatrenie na celoštátnej alebo regionálnej úrovni (mestské resp. obecné nariadenie) alebo iná byrokratická povinnosť, ktorá negatívne ovplyvňuje podnikateľov a podnikateľské prostredie. Ide predovšetkým o také legislatívne opatrenie:

  • ktorého plnenie odporuje plneniu inej povinnosti stanovenej v legislatíve,
  • ktoré zvýhodňuje iba určitú skupinu podnikateľov na úkor väčšiny, pre ktorú je opatrenie zaťažujúce,
  • ide o nelogickú, nezmyselnú alebo duplicitnú byrokratickú povinnosť,
  • ide o zbytočnú povinnosť, ktorej výsledok sa v praxi nevyužíva.

Na Slovensku vyhlasuje “Byrokratický nezmysel“ Združenie mladých podnikateľov Slovenska už od roku 2012, odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska. Parnerom projektu je Republiková únia zamestnávateľov a odborným konzultantom je Centrum lepšej regulácie Slovak Business Agency.

Návrhy do tohtoročnej ankety Byrokratický nezmysel roka je môžete uskutočniť vyplnením elektronického formulára do 26.11.2017 na internetovej stránke www.byrokratickynezmysel.sk.