Byrokratický nezmysel roka, ktorý trápi podnikateľov

Byrokratický nezmysel 2012 je súťaž o anticenu pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom.

Cieľom je identifikovať legislatívne opatrenia alebo byrokratické povinnosti, ktoré podnikateľom najviac strpčujú život a vytvoriť tlak na ich odstránenie.

Ako prebiehal Byrokratický nezmysel 2012

Prvý ročník Byrokratického nezmyslu na Slovensku vyhlásilo Združenie mladých podnikateľov Slovenska spolu s partnermi v apríli 2012. Do júna mohli podnikatelia navrhovať svojich kandidátov na Byrokratický nezmysel 2012. Z nich organizátori vybrali desať takých, ktoré otravujú značnú skupinu podnikateľov alebo sú absurdné. O týchto desiatich prebiehalo od 23. júla do 30. septembra on-line hlasovanie.

Finálové nezmysly a byrokratický nezmysel 2012

Medzi TOP 10  nezmyslami nájdete napríklad povinnosť predkladať výpis z obchodného registra pri registrácii zamestnávateľa v Sociálnej poisťovni, nesplniteľné termíny Štatistického úradu pri štvrťročnom výkaze produkčných odvetví v malých podnikoch, či duplicitné informácie, ktoré od podnikateľov vyžaduje finančná správa a zdravotné poisťovne. Medzi absurdnými opatreniami sú napríklad poplatok pri dovoze lampového oleja do lampičiek, kvapalného podpaľovača pre barbecue, odmasťovacích kvapalín či benzínového čističa, ktoré po zmene legislatívy patria medzi okruh tovarov, za ktoré musia podnikatelia platiť poplatok z dôvodu nakladania s núdzovými zásobami ropy a ropných produktov.

Byrokratické nezmysly získali spolu 1 456 hlasov od podnikateľov a odbornej verejnosti. Na prvom mieste v súťaži o anticentu Byrokratický nezmysel 2012 s celkovým podielom 53 % hlasov skončila povinnosť pravidelného preškoľovania vodičov firemných vozidiel.  Druhá v poradí s podielom 13 % hlasov skončila povinnosť predkladať tlačený výpis z obchodného registra rôznym úradom pri prihláškach, odhláškach, napriek tomu, že aktuálne údaje z obchodného registra možno nájsť na internete. Na tretej priečke s podielom hlasov 11 % skončila povinnosť platby za nakladanie s núdzovými zásobami ropy a ropných produktov, ktorá sa od roku 2010 vzťahuje aj na také tovary ako zapaľovač na grilovanie.

Čo s Byrokratickými nezmyslami 2012?

„Hlasy ľudí, ktorí sa ankety zúčastnili, posunuli do prvej trojky nezmysly, ktoré sú vcelku reprezentatívnou vzorkou. “Vodičákový” víťaz je ďalším dôkazom toho, že vyhlášky upravujúce bezpečnosť a ochranu pri práci sú trvalým “hitom” v rebríčku obľúbenosti medzi podnikateľmi. Nie preto, že by títo ignorovali potrebu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ale preto, že konkrétne vyhlášky sú často plné absurdností.“ hodnotí prvý ročník prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Oravec. „Zbytočné výpisy z obchodného registra sú zasa názorným príkladom veľmi často sa vyskytujúcej situácie, keď úrady zbytočne vyžadujú predkladanie rôznych potvrdení a informácií, ktoré už majú.“ konštatuje Oravec. Na margo ďalšieho postupu dodáva: „Určite oslovíme ministrov, do ktorých kompetencie patria byrokratické nezmysly, na ktoré ľudia prostredníctvom ankety upozornili. Vyzveme ich, aby využili ponúknutú príležitosť a razantnou nápravou potvrdili vládou deklarovanú snahu o zlepšovanie podnikateľského prostredia. Náš ďalší postup bude závisieť od toho, akú odpoveď od ministrov dostaneme. Ak zabezpečia nápravu, vec bude vybavená. Ak nie, obrátime sa so žiadosťou o pomoc ďalej, na predsedu vlády či na parlament.“

Vyhlasovateľ a partneri

Vyhlasovateľ Byrokratického nezmyslu 2012 je Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska. Mediálni partneri sú Hospodárske noviny a časopis ZISK.