Švajčiarsky CERN hľadá slovenských dodávateľov

MSVVS SR, MH SR, delegácia SR v CERNe a európska organizácia pre jadrový výskum CERN pripravujú v marci konferenciu, v rámci ktorej je cieľom nadväzovať nové spolupráce vo vedeckej i biznisovej oblasti.

Článok je viditeľný iba pre členov