Stáže pre manažérov slovenských firiem v Japonsku a Južnej Kórei

Riadiaci pracovníci alebo zamestnanci slovenských firiem so záujmom o obchod s Japonskom alebo Južnou Kóreou sa môžu zúčastniť na tréningových pobytoch zameraných na štúdium obchodu, jazyka alebo praktické skúsenosti.

Článok je viditeľný iba pre členov