Stáž v Brazíli pre malé a stredné firmy

Začínajúce slovenské malé alebo stredné firmy môžu absolvovať 1 až 6 mesačný výmenný pobyt v skúsenej brazílskej firme

Článok je viditeľný iba pre členov