Podpora pri expanzii do zahraničia

Využite služby agentúry SARIO pri prezentácii ponuky a možností slovenských malých a stredných firiem v oblasti výrobno-kooperačnej spolupráce, subcontractingu a joint-ventures.

SARIO Business Link


Séria podujatí na podporu exportu slovenských podnikateľov v oblastiach strojárstva, energetiky, informačných technológií, elektrotechnického, drevárskeho, chemického a automobilového priemyslu. Skladá sa z viacerých konferencií, ktoré sa konajú v čase trvania významných slovenských veľtrhov v Bratislave a Nitre.

Viac informácií nájdete na:  http://www.sario.sk/sk/exportujte-do-zahranicia/sluzby-sario/sario-business-link

Portál exportných a kooperačných možnosti


Na tomto portáli je možné zaregistrovať sa a získať tak možnosť priamo osloviť s Vašim  dopytom  potenciálnych obchodných partnerov. Registrácia a použitie  tohto nástroja je bezplatná.

Link na Portál Exportných a kooperačných možností:  http://www.slovakiasourcing.com

Business Partner Search Profile


Slúži na vyhľadávanie zahraničných partnerov pre slovenské spoločnosti.

Viac informácií a formulár na registráciu nájdete tu: http://www.sario.sk/sk/exportujte-do-zahranicia/sluzby-sario/business-partner-search-profile

Portál pre exportéra


Prináša komplexné informácie ohľadom štátnej podpory exportu na Slovensku. Združuje informácie o projektoch, aktualitách a podujatiach z dvanástich štátnych inštitúcií, podporujúcich export.

Kompletné informácie nájdete tu: http://export.slovensko.sk/