ZMPS reprezentovalo Slovensko na European Enterprise Promotion Awards

Združenie mladých podnikateľov Slovenska si tento rok do zoznamu úspechov pripísalo výhru v súťaži. Slovenskú republiku sme ako víťaz v národnom kole reprezentovali na medzinárodnej úrovni v Neapole.

 

Ocenenia, ktoré každoročne udeľuje Európska komisia, sa tento rok odovzdávali v Taliansku v Neapole v rámci konferencie SME Assembly 2014. Nesú názov European Enterprise Promotion Awards a udeľujú sa za promovanie podnikania v spoločnosti v rôznych kategóriách.

ZMPS ako vyhlasovateľ súťaže Podnikateľský nápad roka prihlásilo práve tento projekt. Na celoeurópskej úrovni sme síce nevyhrali, porota však vyzdvihla prínos všetkých prihlásených projektov a zdôraznila tohtoročnú veľkú konkurenciu a vysokú úroveň prihlásených projektov.

V Neapole sme si v rámci oficiálnej ceremónie prebrali certifikát potvrdzujúci výhru na národnej úrovni.

Okrem odovzdávania cien sa od 1. do 3. októbra v talianskom Neapole konala aj konferencia venovaná malému a strednému podnikaniu, ktorá niesla názov SME Assembly.

V rámci konferencie prebehlo hneď niekoľko seminárov, prednášok a panelových diskusií. Zišli sa na nej podnikatelia, novinári a verejní činitelia z celej Európy.

Odznelo množstvo zaujímavých názorov a podnetov. V rámci seminára Skills for Entrepreneurs sa napríklad rozoberalo vzdelávanie. Efka Heder (SEECEL) vyzdvihla, že pre rozvoj podnikania je dôležité zmeniť vzdelávanie, aby zahŕňalo aj podnikateľské zručnosti. Vo svojej prednáške vyzdvihla i to, že nie všetci samozrejme musia byť podnikateľmi, ale je podstatné, aby bola spoločnosť voči podnikateľom pozitívne naladená a podporovala ich.

Výnimočná bola i prezentácia Estónska v rámci seminára Business Dynamics. Prezentácia portálu Estonia.eu zahŕňala možnosti ako založenie spoločnosti čisto elektronickou formou bez akýchkoľvek notárskych overovaní či iných „papierovačiek“. Estónsko sa elektronizáciou podnikania snaží do svojej krajiny prilákať aj cudzincov a to tak, že im umožňuje začať podnikať zo zahraničia len vďaka tzv. ID card – čipovej karty, ktorá funguje na overenie identity a ako elektronický podpis. Cudzinci tak môžu odkiaľkoľvek založiť estónsku spoločnosť a zároveň si tak užívať výhody miestneho podnikateľského ekosystému a priaznivých daňových podmienok. Estónsko je v tomto ohľade krajina, ktorá môže ísť ostatným naozaj príkladom.

Hovorilo sa i o transformácii podnikov z malých na veľké, a tiež o rodinnom podnikaní, ktoré je v Taliansku veľkou témou. Údajne až 70 – 80% podnikov v Taliansku predstavuje rodinné podnikanie. Iba 20% z týchto firiem prechádza na ďalšiu generáciu a iba 10% na tretiu generáciu. Za „vymieranie“ podnikov môžu najmä osobné konflikty medzi členmi rodiny.

Okrem rodinného podnikania panelisti diskutovali aj o transformácii malého podniku na veľký. Všetci sa zhodli na tom, že častou príčinou zlyhaní v tomto štádiu nie sú finančné dôvody, ale skôr psychologické. Ak dostane malý podnik (resp. startup) prístup k veľkému kapitálu a nie je na to pripravený, údajne sa prejaví efekt táboráku – teda ako keby sme šli podpaľovať oheň na opekanie kanistrom benzínu. Malé podniky najskôr musia byť pripravené na rast.

Best practices, ktoré stoja za zmienku, nájdeme aj v Bruseli. Na konferencii sa predstavilo Centrum pre podnikateľov v núdzi (www.ced-com.be), ktoré v Belgicku otvorila Bruselská obchodná komora (BELI). K dispozícii je tu non-stop „núdzová linka“, na ktorej slúžia psychológovia špecializujúci sa na malé a stredné podnikanie. Centrum takisto poskytuje právne a ekonomické poradenstvo a jeho účelom je pomáhať podnikateľom v núdzi – teda tým, ktorí sa ocitli buď tesne pred bankrotom alebo ním už prešli a chcú začať odznova. Pre centrum pracujú rôzni experti, konkrétne právnici, účtovníci, psychológovia a marketéri. Údajne sa im podarilo zachrániť už niekoľko stoviek firiem.

Konferencia, ktorá sa koná každoročne vždy v inej európskej krajine, tak opäť priniesla zaujímavé podnety. ZMPS tiež gratuluje všetkým víťazom EEPA. Z oboch podujatí vám prinášame aj niekoľko fotografií.