ZMPS na Globálnom podnikateľskom kongrese (GEC) v Istanbule

Jednou z hlavných priorít roku 2018 Združenia mladých podnikateľov Slovenska je snažiť sa ešte viac ako doposiaľ prepájať slovenských podnikateľov s tými zahraničnými a podporovať cezhraničné iniciatívy, a projekty.

Medzi naše pravidelné aktivity patria aj podujatia, workshopy a prednášky, ktoré každoročne organizujeme v rámci Globálneho týždňa podnikania. Globálny týždeň podnikania v našej krajine organizujeme pod záštitou GEN (Global Entrepreneurship Network) a vďaka tejto spolupráci sa ako národný partner pre Slovensko každoročne zúčastňujeme aj na celosvetovom podnikateľskom kongrese.

Globálny podnikateľský kongres (GEC) sa konal v dňoch 16. – 20. apríla 2018 v Istanbule, nazývanom tiež brána orientu. Toto úžasné mesto v sebe skrývalo na pár dní nielen historické a prírodné pamiatky, ale aj nadšených a úspešných podnikateľov z celého sveta, ktorí sa taktiež zúčastnili kongresu a podelili sa s nami o ich skúsenosti, podnikateľské rady a zážitky.

Hlavnou myšlienkou budovania globálnej podnikateľskej siete (GEN) ako aj samotného kongresu (GEC) je vytvorenie globálneho podnikateľského ekosystému, ktorý bude prepájať nielen podnikateľov, ale aj investorov, politikov a podporovať výskumy a podnikateľské projekty, ktoré môžu pomôcť celému svetu.

Asi 6 tisíc účastníkov z viac ako 170-tich krajín sveta počas štyroch intenzívnym programom nabitných dní diskutovalo o aktuálnych sociálnych a ekonomických trendoch, inovatívnych technológiách, novinkách zo sveta biznisu, o tom ako rozbehnúť start-up ale i firmu úspešne rozširovať na zahraničné trhy. Stretli sme tak začínajúcich podnikateľov a podnikateľky, ako aj tých, čo si už niečo v biznise prešli a dnes pomáhajú tým mladším vyhýbať sa chybám, ktoré sami urobili. Diskutovalo sa na každom rohu, dokonca aj vo výťahoch.

A tak sme si opäť aj tento rok po konferencii v Istanbule v združení povedali – aké dôležité je vytvárať
počas roka čo najviac príležitostí, kde sa mladí podnikatelia môžu stretávať a zdieľať svoje nápady
a skúsenosti. Podujatia, ktorých výsledkom nie je len zapísaný zošiť plný poznámok, ale radšej
naplánované stretnutie v kalendári s niekým, koho ste práve spoznali. Že knihy, online tréningy alebo
Facebook-ové skupiny nenahradia to, čo si dokážeme povedať, keď sa osobne stretneme.

Tešíme sa, že ťa uvidíme na našom ďalšom podujatí.