ZMPS malo svojho zástupcu na Global Entrepreneurship Congress 2015

Od 16. do 19.3.2015 sa v talianskom Miláne uskutočnil svetový kongres venovaný podnikaniu, ktorý každoročne organizuje Global Entrepreneurship Network spolu s partnermi.

Čo je Global Entrepreneurship Congress?

Iniciatíva s názvom Global Entrepreneurship Congress sa začala v roku 2009, keď sa zakladatelia Global Entrepreneurship Network a Kauffman Foundation spojili, aby zorganizovali prvý event tohto druhu na svete. Uskutočnil sa v USA v Kansas City. Hnutie naberalo na obrátkach a každý rok sa ho zúčastnilo viac a viac krajín. Nasledovali mestá ako Šanghaj, Dubaj, Liverpool či Rio de Janeiro a kongres prilákal aj také zvučné mená ako Richard Branson. Na poslednom GEC v Miláne sa zúčastnili zástupcovia zo 157 krajín z celého sveta. Na kongrese sa každý rok schádzajú podnikatelia, investori, zástupcovia podnikateľských organizácií a štátnych inštitúcií, ktorí spoločne tvoria rozvojové stratégie a diskutujú o podnikateľskom prostredí vo svete.

 

Čo sa riešilo v Miláne?

Cieľom každého kongresu je najmä agenda okolo Global Entrepreneurship Week, teda po našom Globálneho týždňa podnikania, ktorý sa uskutočňuje každý rok v novembri po celom svete. Každá krajiná má svojho oficiálneho zástupcu, ktorý doma organizuje aktivity spojené s popularizáciou podnikania, investíciami do podnikania, podnikateľským vzdelávaním, inováciami a zákonmi spojenými s podnikateľským prostredím. Od roku 2015 bude oficiálnym zástupcom pre Slovenskú republiku Združenie mladých podnikateľov Slovenska.

Okrem oficiálnej agendy ku Globálnemu týždňu podnikania sa počas všetkých štyroch kongresových dní uskutočnili desiatky workshopov, panelových diskusií a prezentácií, ktoré sa venovali startupom, anjelským investorom, tvorbe politík, podnikaniu žien, akcelerátorom a mnohým ďalším témam. Predstavili sa aj GEW iniciatívy, ktoré sa udomácnili už takmer vo všetkých krajinách participujúcich na Globálnom týždni podnikania. Medzi inými to boli napr. aj nástroj na meranie kvality podnikateľského prostredia s názvom Global Entrepreneurship Index, startupová súťaž Get In The Ring či celosvetový časopis ku Globálnemu týždňu podnikania, ktorý býva prílohou The Financial Times.

Čo nás čaká v novembri 2015?

Za Združenie mladých podnikateľov Slovenska sa kongresu zúčastnila Ivica Ďuricová, členka generálnej rady. Z kongresu sme si priniesli kopec inšpirácie a dôležitých medzinárodných kontaktov. Globálny týždeň podnikania sa tento rok uskutoční od 16.11.2015 do 22.11.2015, už teraz však pre vás pripravujeme zaujímavé aktivity. Nezabudnite sa zapísať do newslettra alebo sa stať členom, aby sa k vám pozvánky na všetky eventy dostali vždy v predstihu.