ZMPS je vďaka projektu Byrokratický nezmysel finalista súťaže Európska cena za podporu podnikania

Anticena Byrokratický nezmysel postúpila z národného kola do finále súťaže Európska cena za podporu podnikania (EEPA).

Združeniu mladých podnikateľov Slovenska sa už po druhý krát podarilo s jeho aktivitami uspiesť v súťaži Európska cena za podporu podnikania. Výnimočné počiny pri podpore podnikania oceňuje Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel Európskej komisie už od roku 2006. Uchádzači z 30 krajín sa môžu prihlásiť do jednej zo šiestich kategórií. Do európskeho finále postupujú dvaja kandidáti vybraní v národných kolách súťaže. V minulosti ZMPS bodovalo s projektom Podnikateľský nápad roka. V tomto roku sa ZMPS bude s projektom Byrokratický nezmysel roka uchádzať o víťazstvo v kategórii podpora podnikateľského prostredia vo finále súťaže EEPA 2015 na slávnostnom podujatí v novembri 2015 v Luxemburgu.

Byrokratický nezmysel roka, s ktorým ZMPS postupuje do finále súťaže Európska cena za podporu podnikania 2015, je anticena pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom zbytočne. Zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zaťažujúce podnikateľov a upozorniť na ne s cieľom odstrániť ich z legislatívy. Projekt zároveň pomáha aktivizovať širokú podnikateľskú verejnosť a zvyšovať jej záujem o tému zlepšovania podnikateľského prostredia. Z každoročného zoznamu TOP 10 byrokratických nezmyslov si časť z nich rezorty osvoja ako agendu na riešenie.