Zmeny v legislatíve od roku 2014

Aj prelom rokov 2013 a 2014 sa nesie v znamení zásadných zmien v zákonoch upravujúcich podnikateľské prostredie. Prinášame prehľad dôležitých zmien.

 

Zmena výšky odvodov na zdravotné a sociálne poistenie od roku 2014 

Kontrolný výkaz a ďalšie novinky pre platiteľov DPH od roku 2014

Zmeny v zdaňovaní príjmov od roku 2014

Zmeny v pracovnom práve od roku 2014

Registračné pokladnice a povinnosti z nich vyplývajúce od roku 2014

Na záver ešte niekoľko z nedávnych zmien:

Pripravuje sa trestná zodpovednosť právnických osôb

Ministerstvo spravodlivosti predložilo Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb.