Získaj poradenstvo pre rozbeh svojho biznisu

Máš inovatívny podnikateľský projekt a potrebuješ poradiť? Chceš získať experta v hodnote 15 000 €, aby Ti pomohol s jeho úspešnou realizáciou? Zapoj sa do 31.10.2016!

Čo je Startup sea a pre koho je určený?

SBA rozširuje ponuku podpory pre startupy. Už niekoľko rokov môžu startupisti vďaka SBA navštíviť medzinárodné podujatia. K tejto podpore od októbra pribudla ďalšia možnosť –  Startup sea. Ide o podporný nástroj, vďaka ktorému môžeš získať poradenstvo od expertov a zvýšiť tak svoju šancu na úspech.


Startup sea je určený pre:

  • širokú verejnosť (budúcich podnikateľov, ktorí ešte nemajú založenú firmu, no majú inovatívny podnikateľský projekt, na ktorom pracujú);
  • začínajúcich podnikateľov, primárne do troch rokov od začiatku podnikateľskej činnosti, ktorí spĺňajú definíciu malého a stredného podniku.

Pôjde o konzultácie a odborné poradenstvo s cieľom:

  • spracovania štúdie realizovateľnosti;
  • dokončenia vývoja produktu alebo zhotovenia funkčného prototypu, vrátane testovania a úvodnej prezentácie;
  • programovania, marketingom, kampaňou na zabezpečenie testovania myšlienky a prototypu s reálnymi potenciálnymi klientmi;
  • vytvorenia cenotvorby, marketingového prieskumu, projektového tímu a inými súvisiacimi aktivitami.

Čo mám urobiť ak sa chcem zapojiť?

Najprv pošli žiadosť a projektový zámer, ktoré spolu tvoria približne 6-stranový dokument v predpísanej štruktúre (súčasťou žiadosti je aj súhlas so spracovaním osobných údajov a vyhlásenie FO), taktiež je potrebný tvoj životopis a informácie o expertovi, s ktorým chceš spolupracovať. Toho si môžeš vybrať zo zverejnenej databázy, ale ak chceš niekoho iného, ktorý bude spĺňať kritériá, stačí ho navrhnúť a SBA ho do databázy doplní.

Ak máš záujem získať poradenstvo v rámci Startup sea, máš čas do 31.10.2016.

Konzultácie prebiehajú cca od decembra do konca januára 2017.

Ako prebieha výber?

Všetky žiadosti musia byť doručené v termíne, musia mať splnené formálne náležitosti a kritéria na predkladanie projektových zámerov. Hodnotené budú v dvojkolovom procese, najprv expertom SBA, ktorý vypracuje odborný posudok, a v druhom kole 7 člennou komisiou.

Čo bude nasledovať?

Po ukončení podpory zo strany experta, ktorú poskytuje, pošleš SBA záverečnú dokumentáciu (tvoja záverečná správa o výsledku realizácie projektu, výstup podpory a powerpointová prezentácia, ktorú osobne odprezentuješ).

Zdroj informácií: SBA