Získaj na mieru šitú podporu v oblasti duševného vlastníctva

Potrebuješ poradiť s ochranou duševného či priemyselného vlastníctva alebo aktuálne riešiš problém v tejto oblasti? Využi príležitosť, ktorú ti ponúka projekt The EUIPO COVID-19 pro bono hub.

Pandémia COVID-19 má veľký dopad na malé a stredné podniky (nielen) v Európskej únii, a preto Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) spustil projekt "The EUIPO COVID-19 pro bono hub", ktoré cieľom je spojiť malé a stredné podniky s profesionálmi na ochranu duševného vlastníctva.

Kto je oprávnený požiadať o pomoc?

Služba sa poskytuje malým a stredným podnikom, ktoré zodpovedajú definícii na základe Odporúčania Komisie 2003/361/ES.

Čo môžeš získať?

Uchádzať sa môžeš o pomoc prakticky v každej sfére duševného vlastníctva, akými sú napríklad:

 • Pomoc pri vysvetlení, ktoré práva duševného vlastníctva sú pre teba najvhodnejšie.
 • Pomoc pri príprave žiadosti o práva duševného vlastníctva.
 • Zastupovanie v súdnych sporoch (vnútroštátne súdy alebo európske súdy).
 • Príprava obchodno-právnej dokumentácie duševného vlastníctva (licencie, prevody a pod.)
 • Colné záležitosti v oblasti duševného vlastníctva a iné opatrenia na presadzovanie práv duševného vlastníctva.
 • Pomoc v konaní pred úradom duševného vlastníctva.

Aké sú oblasti právnej úpravy, na ktorú sa pomoc vzťahuje?

 • Ochranné známky EÚ
 • Národné ochranné známky
 • Zapísané dizajny Spoločenstva
 • Národné dizajny
 • Patenty
 • Úžitkové vzory
 • Autorské právo
 • Odrody rastlín
 • Zemepisné označenia
 • Domény
 • Licencie
 • Nekalá súťaž
 • Franchising
 • A ďalšie.

Ako sa môžeš prihlásiť a ako pomoc funguje

1. Vyplníš formulár požadujúci nasledovné údaje:

Krok 1: Určenie veľkosti a sídla podniku

 • Ste malý alebo stredný podnik so sídlom v EÚ?
 • Aký je počet zamestnancov vašej spoločnosti?
 • Aký ročný obrat mala vaša spoločnosť v účtovnom roku 2019?

Krok 2: Špecifikácia vašej situácie, ktorú je potrebné riešiť

 • Stručný opis predmetu žiadosti.
 • Špecifikácia oblasti, typu služby, jazyku konania, geografického rozsahu požadovanej služby.

Krok 3: Identifikačné údaje spoločnosti

 • Názov a adresa spoločnosti.
 • Identifikačné číslo spoločnosti.
 • Meno a priezvisko žiadateľa.
 • Kontaktné údaje – email, telefónne číslo, webstránka.

Krok 4: Súhlas s podmienkami použitia služby

 • Súhlas s podmienkami využitia pomoci.
 • Pravdivosť uvádzaných informácií.
 • GDPR.

Krok 5: Odošleš žiadosť

Po zaevidovaní a spracovaní žiadosti ťa bude kontaktovať pracovník pre riešenie sporov úradu EUIPO alebo emailom obdržíte zoznam poskytovateľov bezplatných služieb zapísaných v zozname „The EUIPO COVID-19 Pro bono hub“. V súčasnosti je v zozname poskytovateľov bezplatných služieb zapísaných viacero zástupcov z územia Slovenskej republiky.

2. Poskytnuté informácie vyhodnotí úrad EUIPO

3. Úrad nájde pre tvoj prípad najlepšie dostupné riešenie

Pokiaľ potrebuješ ďalšie informácie, ozvi sa nám do ZMPS.