Youth Essay Competition 2017

Máš nápad, ako môže európska politika pomôcť pri formovaní budúcnosti? Alebo čo môžu vlády, akademické inštitúcie a podniky urobiť pre to, aby mladí ľudia mohli získať zručnosti potrebné pre svet práce zajtrajška?

Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Európskej komisie hľadá odpoveď na tieto otázky medzi mladými ľuďmi. Ak chceš svoje nápady a názory zdieľať s tvorcami politík a podnikateľmi európskej scény, využi túto príležitosť! Zapojiť sa do súťaže Youth Essay Competition 2017 môžeš jednoducho, stačí napísať esej na tému: “What skills do tomorrow's entrepreneurs need?”

Pravidlá:

  • Uchádzač musí mať 16-25 rokov a byť občanom členského štátu EU alebo partnerskej krajiny COSME (Európsky program pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP)
  • Dĺžka eseje je maximálne 2500 slov v anglickom jazyku
  • Každý uchádzač môže súťažiť len s jednou esejou
  • Konečný vítaz bude vybraný verejným hlasovaním

Deadline:

  • Esej musí byť podaná do 8. septembra 2017
  • 3 finalisti budú vybraní v októbri 2017

Ceny:

  • Plne hradená cesta na finále v Tallinne v Estónsku pre 3 finalistov, kde budú prezentovať svoje eseje na podujatí SME Assembly pred viac ako 500 delegátmi
  • Prezentačný tréning pred živým vystúpením na SME Assembly 2017
  • Propagácia esejí cez kanýly sociálnych médií SME Week (Týždeň malého a stredného podnikania)

Viac informácií a registrácia na súťaž: https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/yec2017/ 
Ak máš otázky, kontaktuj: [email protected]

Pre novinky v súťaži sleduj: #SMEWeekYouth

Twitter: @EEPA_EU a @EuropeanSMEWeek
Instagram: @promotingenterprise
Facebook: @PromotingEnterprise