Využite bezplatné online konzultácie

Podnikatelia využite bezplatné online konzultácie s expertom. Skúsený expert vám poradí, ako sa vysporiadať s následkami pandémie vo vašom podnikaní.

Čo získate

  • 80 online bezplatných konzultačných hodín s expertom
  • po vyčerpaní 80 hodín, môžete požiadať o extra dodatočné hodiny

Čo bude obsahom poradenstva

  • marketing
  • financovanie
  • právo a legislatíva
  • manažment a ďalšie

Viac info