Výsledky Indexu prekážok v podnikaní mladých 2015

Zistenia z prieskumu o bariérach v podnikaní mladých ľudí na Slovensku.

Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) od svojho vzniku aktívne zberá podnety na zlepšenie podnikateľského prostredia nielen od svojich členov, sympatizantov, ale aj širšej skupiny mladých ľudí.

Či už v rámci jednorázových prieskumov alebo v každoročne v rámci  anticeny „Byrokratický nezmysel roka“, ktorú ZMPS spolu s partnermi udeľuje od roku 2012. Jej zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom ich odstránenia.

ZMPS následne zozberané podnety komunikuje voči relevantným inštitúciám, tvorcom politík a podporných programov v oblasti podnikania a tiež vzdelávania mladých ľudí.

Keďže podnikateľské prostredie sa dynamicky mení a najmä v ostatnom období prichádzajú tvorcovia politík pravidelne s opatreniami dotýkajúcimi sa mladých podnikateľov vytvorilo ZMPS v roku 2015 Index prekážok v podnikaní mladých ľudí, ktorého zmyslom je pravidelne získať globálny objektivizovaný pohľad na to, s akými prekážkami sa potýkajú mladí podnikatelia pri svojom podnikaní na Slovensku a tiež, aké faktory motivujú alebo odrádzajú mladých ľudí od podnikania ako svojej kariérnej voľby.

V roku 2015 sa do prieskumu, z ktorého je index zostavený zapojilo 1145 respondentov a podrobné výsledky nájdete v priloženom súbore. Zároveň sme v roku 2015 zostavili na základe výsledkov prieskumu a podnetov od respondenov aj 30 odporúčaní mladých podnikateľov ako zlepšiť podnikateľské prostredie. Tie možno nájsť na zmps.sk/odporucania