Vyhlásenie výsledkov súťaže Študenská podnikateľská cena 2011

Študentská podnikateľská cena 2011 je celoslovenská súťaž študentských firiem organizovaná neziskovou organizáciou Junior Chamber International Slovakia pod záštitou Eugena Jurzycu, ministra MSVVS.

Jej cieľom je podporiť súťaživosť, nápaditosť, kreativitu, vzdelávanie a prípravu študentov na svoje budúce povolania. Cieľom súťaže, ktorej spoluorganizátorom je ZMPS, je podporovať študentov v tom, aby pracovali na svojom podnikateľskom sne už počas školy a zároveň ho začali už počas štúdia aj realizovať.

Odborná komisia vybrala z 39 prihlásených 5 top finalistov súťaže, ktorí boli pozvaní na stretnutie s predstaviteľmi podnikateľských organizácií, ako aj so zástupcami vyhlasovateľa projektu. Medzi top finalistov Študentskej podnikateľskej ceny 2011 patrili:

  • Domink Farkas (PROnut,s.r.o.)
  • Tomáš Srnka (Relbit, s.r.o.)
  • Peter Šoltés (Soltes.eu, s.r.o.)
  • Filip Toška (OnXpo,s.r.o.)
  • Jozef Vodička (TrashOut,s.r.o.)

Absolútnym víťazom súťaže Študentská podnikateľská cena 2011 sa stal Tomáš Srnka so spoločnosťou Relbit, s.r.o. Tomáš bol zároveň nominantom Slovenska na celosvetovú súťaž Global Student Entrepreneur Awards (GSEA), ktorá sa v novembri 2011 uskutočnila v USA. Zo zdravotných dôvodov sa žial nemohol zúčastniť, a preto Slovensko na celosvetovom finále reprezentoval Filip Toška (OnXpo,s.r.o.)

 

 

 

Reportáž zo slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže Študentská podnikateľská cena 2011 na TA3.

Čo je Študentská podnikateľská cena

Študentská podnikateľská cena je súťaž, ktorej cieľom je podporovať študentov v tom aby pracovali na svojom podnikateľskom sne už počas školy a zároveň ho začali počas štúdia aj realizovať. Hlavnou úlohou súťaže je ukázať širokej verejnosti, že je možné zvládnuť budovať svoju firmu už počas štúdia a zároveň sa vzdelávať a získavať nové vedomosti a zručnosti.

Do súťaže Študentská podnikateľská cena 2011 sa mohli prihlásiť študenti dennej alebo externej formy štúdia na niektorej z fakúlt vysokých škôl na Slovensku, ktorí spĺňali nasledovné podmienky:

  • Študent musí byť vo veku 18 až 35 rokov
  • Študent musí byť majiteľom, alebo spolumajiteľom spoločnosti a zároveň pôsobiť v exekutíve spoločnosti
  • Študent musí byť občanom SR