V Luxembursku sa odovzdávala Európska cena za podporu podnikania

Náš projekt Byrokratický nezmysel roka 2015 postúpil do európskeho kola súťaže European enterprise promotion awards v kategórii "Vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia”.

Európska únia každý rok vyhlasuje súťaž EEPA - Európska cena za podporu podnikania. Európska cena za podporu podnikania oceňuje úspešné iniciatívy zamerané na podporu podnikov a podnikania v Európe. 

Jeden z dvoch projektov zo Slovenska bol aj projekt nášho združenia - Byrokratický nezmysel roka. Ten bol národným víťazom a reprezentantom Slovenska v kategórii "Vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia”.

Vyhodnotenie tohto ročníka súťaže EEPA a slávnostné odovzdávanie cien sa konalo 19. novembra 2015 v Luxemburgu počas konferencie SME Assembly, ktorej sa zúčasntil aj náš zástupca.