Študentská podnikateľská cena 2012

Junior Chamber International Slovakia v spolupráci so Združením mladých podnikateľov Slovenska vyhlasuje súťaž Študentská podnikateľská cena 2012.

 Ide o celoslovenskú súťaž študentských firiem, ktorej cieľom je podporiť súťaživosť, nápaditosť, kreativitu, vzdelávanie a prípravu študentov na svoje budúce povolania. Súťaž je súčasťou najväčšej súťaže pre študentov podnikateľov na svete Global Student Entrepreneurs Awards. Študenti, ktorí popri štúdiu podnikajú sa môžu prihlásiť do 18. 10. 2012

Zaujímavé podnikateľské nápady budú odmenené hodnotnými vecnými cenami. Lídri piatich najlepších študentských firiem budú pozvaní na stretnutie s úspešnými podnikateľmi a zástupcami vyhlasovateľov projektu, kde predstavia svoju firmu a prezentujú svoje vízie ako aj plán rozvoja svojej firmy. Odborná porota na základe osobnej prezentácie firmy vyberie reprezentanta Slovenska na svetové finále súťaže, ktoré sa uskutoční v novembri 2012 v USA za účasti významných európskych a amerických podnikateľov.

Pre koho je určená súťaž Študenská podnikateľská cena 2012

Do súťaže Študentská podnikateľská cena 2012 sa môže prihlásiť študent dennej alebo externej formy štúdia na niektorej z fakúlt vysokých škôl na Slovensku:

  •     Študent musí byť vo veku 18 až 35 rokov
  •     Študent musí byť majiteľom, alebo spolumajiteľom spoločnosti a zároveň pôsobiť v exekutíve spoločnosti
  •     Študent musí byť občanom SR
  •     Študent vyplní prihlášku v slovenskom jazyku. Vyplnená prihláška musí byť zaslaná najneskôr do 18.10 2012    e-mailom na jcslovakia(zavinac)gmail.com

Po ukončení prijímania prihlášok (do 18.10.2012) zasadne odborná porota pre posudzovanie nominácií, ktorá vyberie 5 najlepších. Týchto 5 finalistov pozve na „hearing“. Na základe „hearingu“ a diskusie, komisia vyberie absolútneho víťaza, ktorý bude reprezentovať Slovensko na celosvetovom finále súťaže v USA.

Organizátor:

Junior Chamber International

Spoluorganizátor:

Združenie mladých podnikateľov Slovenska

Odborný garant:

Združenie podnikateľov Slovenska

Časový harmonogram súťaže Študentská podnikateľská cena 2012

20. 09. 2012 oficiálne vyhlásenie súťaže
20. 09. 2012 – 18.10.2012  informačná kampaň a zber prihlášok študentov-podnikateľov
19.10. 2012 –  25.10.2012  posudzovanie nominácií expertmi (radou garantov) a zároveň výber piatich finalistov, hearing resp. diskusia s piatimi  finalistami.
posledný októbrový týždeň 2012 slávnostné vyhlásenie výsledkov v Bratislave

Finalistov študenskej podnikateľskej ceny 2011 na Slovensku si môžete pozrieť na nasledovnom linku