Startup Sharks - podpora pre tvoj startup

Konzultácie, mentoring, odborné poradenstvo, či možnosť účasti na domácich alebo medzinárodných podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy. Vďaka inictiatíve Startup Sharks máš možnosť posunúť svoje startup na vyšší level.

Čo je program Startup Sharks

Slovak Business Agency realizuje štátny program Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na podporu startupov (2017-2020), ktorý pozostáva z viacerých komponentov. Aktuálne je možné získať bezplatnú pomoc na rozvoj tvojho startupu v dvoch z nich. 

Komponent 1 - účasť na medzinárodných podujatiach

Program Startup Sharks v rámci komponentu 1 umožňuje podnikateľom ako aj nepodnikateľom (fyzické osoby), ktorí majú nápad, projekt alebo startup v akejkoľvek oblasti, zúčastniť sa podujatí zameraných na inovácie, technológie a startupy. Zúčastniť sa dá na medzinárodných a domácich podujatiach, buď ako návštevník podujatia alebo ako vystavovateľ so svojím startupom. V prípade schválenia podpory hradí náklady spojené s podujatím, účastnícke poplatky, cestovné náklady, výdavky na ubytovanie, prípadne náklady na prezentáciu startupu Slovak Business Agency. 

Zapojiť sa môžeš podaním žiadosti o poskytnutie podpory a jej príloh. Žiadosť spolu s prihláškou a ďalšími tlačivami nájdeš na webe Slovak Business Agency pre podnikateľov a pre nepodnikateľov.

Komponent 2 - mentoring - získaj odborníka, ktorý ti pomôže s úspešnou realizáciu tvojho nápadu

V rámci komponentu 2 poskytuje Slovak Business Agency podnikateľom (do 5 rokov existencie) ako aj nepodnikateľom (fyzické osoby) podporu formou konzultácií a odborného poradenstva. Slovak Business Agency uhradí odmenu expertovi za poskytovanie konzultácií, odborné poradenstvo a menotring.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je stanovená na 25 000 €. Konzultácie musia prebehnúť do 31. 01. 2018, radiť ti môžu maximálne traja experti v rozsahu maximálne 10 hodín týždenne. 

Prihlásiť sa môžeš do 30. 09. 2017 zaslaním žiadosti o poskytnutie podpory a jej príloh. Žiadosť spolu s prihláškou a ďalšími tlačivami nájdeš na webe Slovak Business Agency pre podnikateľov a pre nepodnikateľov.