Slovenský Goodwill 2018

Je tu druhý ročník prestížneho ocenenia pre firmy, ktoré si ľudia vážia. Nominácie je možné zasielať do 30.06.2018!

Ocenenie Slovenský Goodwill 2018, je projekt, kde verejnosť nominuje podnikateľov alebo spoločnosti, ktoré si váži pre ich zodpovedný prístup k podnikaniu. Nominácie je možné zasielať do konca júna a víťazi budú slávnostne vyhlásení počas galavečera 18. októbra 2018. 

Nominovať môžno podnikateľa/firmu, ktorú si ľudia vážia za jej etický a spoločensky zodpovedný prístup v podnikaní.

Nominovať je možné do štyroch základných kategórií – Tradícia, Inovácia, Partner a Podporovateľ, v ktorých budú najsilnejšie príbehy hodnotené odbornou porotou. Všetci nominovaní, ktorí svoju nomináciu príjmu, sa zároveň budú uchádzať o priazeň verejnosti v hlavnej kategórii Osobnosť Slovenský Goodwill 2018, o ktorej výsledku rozhodne on-line hlasovanie.

Nominujte podnikateľa či firmu do 30.06.2018 na webe slovenskygoodwill.sk, kde nájdete podrobnejšie informácie o projekte.