Prieskum: Za lepšie podnikateľské prostredie na Slovensku

Jedným z cieľov nielen ZMPS ale aj Americkej obchodnej komory na Slovensku (AmCham) je zlepšiť podnikateľské prostredie pre všetkých – či už sú to miestne spoločnosti, zahraniční investori, veľké alebo malé podniky.

VÁŠ NÁZOR JE DÔLEŽITÝ!

V rámci tohto úsilia podľa nás teraz opäť prišiel čas zamerať špeciálnu pozornosť na to, čo potrebujú na rozvoj malé a stredné podniky, ktoré sú mimoriadne dôležitou súčasťou slovenského hospodárstva. 

A preto sa obraciame na Vás. Aby sa táto pokračujúca iniciatíva mohla opätovne zamerať na skutočné problémy, ktoré trápia menšie podniky na Slovensku, potrebujeme sa opäť dozvedieť, ako to vnímate Vy. AmCham vytvorila internetový prieskum MSP „Za lepšie podnikateľské prostredie na Slovensku“, v ktorom Vás chceme požiadať o Vaše návrhy na to, čo by sa v tomto smere malo urobiť, zmeniť alebo zlepšiť. Výsledky prieskumu chceme opätovne prezentovať členom AmCham-u ako aj Slovenskej Vláde na plánovanej MSP Konferencii v decembri tohto roku. 

Prieskum trvá 15 - 20 minút a bude otvorený do 1. októbra 2013.