Prieskum prekážok v podnikaní mladých

Pomôžte nám riešiť problémy v podnikaní mladých a zapojte sa do prieskumu. ZMPS realizuje prieskum zameraný na identifikáciu najväčších prekážok v podnikaní mladých ľudí a možností ich riešenia.

Prieskum pozostáva z dvoch častí. Prvá je zameraná na mladých ľudí, ktorí v súčasnosti nepodnikajú. Druhá časť je zameraná na existujúcich mladých podnikateľov (do 40 rokov).

Prieskum prebieha on-line formou do 15.11.2011

Respondenti, ktorí na záver dotazníka uvedú svoj kontaktný e-mail budú zaradení do žrebovania o vecné ceny (knihy Ako urobiť z dobrej firmy skvelú, hry Business Master, tričká s logom podnikajte.sk).

Za Váš čas vopred ďakujeme.

Tento prieskum sa realizuje vďaka podpore Slovenského inštitútu mládeže - IUVENTA.