Prieskum: Ambície mladých a začínajúcich podnikov v oblasti cezhraničnej expanzie

Nové trhy sú receptom na krízu, preto chce Združenie mladých podnikateľov Slovenska uľahčiť slovenským firmám expanziu.

 ZMPS v súčasnosti pripravuje sériu aktivít na pomoc pri expanzii slovenských firiem do zahraničia. Pomôžte nám zistiť, kde sú bariéry a čo potrebujete pri expanzii biznisu do zahraničia. Zapojte sa do prieskumu, ktorého výsledky využijeme pri tvorbe našich podporných aktivít pre mladých podnikateľov.

Dotazník je určený pre podnikateľov, ktorí majú skúsenosť s expanziou na zahraničné trhy, ale i pre tých, ktorí expanziu za hranice Slovenska iba zvažujú. Obsahuje približne 30 otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie približne 10 minút.