Podnikateľská misia v Singapure

V rámci rozvoja medzinárodného obchodu a spolupráce uskutočnili členovia Združenia mladých podnikateľov Slovenska podnikateľskú misiu do Singapúru.

V Ázijskej metropole, ktorej podnikateľské prostredie je Svetovou bankou niekoľkonásobne ohodnotené prvým miestom, prebehli v poslednej novembrovej dekáde pod záštitou Singapúrsko-stredoeurópskej obchodnej komory (SCECHAM) a jej riaditeľa Roberta Sabaku stretnutia s vrcholovými predstaviteľmi investičných bánk Bank of Singapore a Crédit Agricole.

Stretnutie nadväzovalo na projekt Spotlight Sinagapore v rámci, ktorého pred dvomi rokmi navštívila Slovensko delegácia mladých singapúrskych podnikateľov.Predmetom rokovaní boli možné investície a pomoc slovenským podnikateľom pri presadzovaní podnikateľských zámerov v Ázii. ZMPS na stretnutí zastupovali dvaja členovia generálnej rady - Patrik Škulavík a Lukáš Ivan zo spoločnosti Fontionnel. Tá vyvíja v spolupráci so SCECHAM aktivity smerujúce k expanzii slovenských inovatívnych firiem do ďalekej Ázie. 

"Naším cieľom je zaistiť pre slovenských podnikateľov pomocnú ruku pri expanzii na tieto zahraničné trhy a vedieť slovenským firmám pomôcť vo všetkých otázkach týkajúcich sa podnikateľského poradenstva, financovania, marketingu či lokálnych pomerov. Práve vďaka spolupráci na úrovni spoločnosti Fontionnel, Singapúrsko-stredoeurópskej obchodnej komory a Združenia mladých podnikateľov Slovenska sa otvárajú slovenským firmám nové možnosti," zhodnotil výsledky stretnutia v Sigapúre Lukáš Ivan.