Otestujte IT zručností vašich zamestnancov

IT Fitness test je o práci s počítačom, s internetom, ale aj o logickom a analytickom uvažovaní, rýchlosti a skúsenostiach so sociálnymi sieťami.

Väčšina firiem už prácu s počítačom berie u svojich zamestnancov ako samozrejmosť. Stále menej povolaní si môže dovoliť ignorovať informačné technológie. Už každý živnostník, malá eseróčka aj veľká spoločnosť vie, že v marketingu sa online komunikácii nevyhne. Facebook už nie je len sieť pre teenagerov, priemerný vek užívateľov Facebooku sa posunul okolo veku 35 rokov. Uchádzači o prácu zase stále viac využívajú LinkedIn, kde loví  61 % personalistov.

Druhým dôvodom na rozvoj IT schopností a zručností zamestnancov je ich pracovná efektivita. Niekedy si človek síce pomyslí, že keby som to rátal na papieri, tak to mám rýchlejšie, ale pri veľkých dátach a opakovaných udalostiach sa naozaj oplatí pohrať sa s tabuľkou v Exceli. Obratnosť vyhľadávania na internete dokáže dobrej asistentke tiež ušetriť čas a v neposlednom rade aj peniaze pre firmu.

Na Slovensku práve v tomto období beží európsky projekt, ktorý má pomôcť zvýšiť občanom ich IT zručnosti. IT Fitness test je o práci s počítačom, s internetom, ale aj o logickom a analytickom uvažovaní, rýchlosti a skúsenostiach so sociálnymi sieťami. Každý kto si ho spraví hneď zistí, kde má medzery a naopak v čom sú jeho silné stránky. „ Test nie je určený „itéčkárom“, ale širokej verejnosti. Môže si ho urobiť každý, kto si chce preveriť svoje IT schopnosti. Po ukončení získa certifikát s hodnotením, na aké percento v teste uspel. Zároveň dostane odporúčania, v ktorých oblastiach sa môže zlepšiť ,“ povedal Mário Lelovský, prezident IT Asociácie Slovenska.

IT Fitness Test si môžete urobiť do 20. decembra 2015 na webovej stránke www.itfitnesstest.sk. Online test obsahuje 25 otázok so 4 variantmi odpovedí z rôznych oblastí IT.

Zdenko Hoschek, spoluzakladateľ ZlavaDna.sk a člen ZMPS si to už odskúšal na vlastnej koži: „Test som sám absolvoval a odporúčam ho každému záujemcovi o prácu. Na jednej strane preverí vaše praktické zručnosti a na strane druhej ukáže HR manažérom iniciatívu uchádzačov o prácu.“

Výsledný certifikát, ktorý sa automaticky po vyplnení celého testu vygeneruje, môžu uchádzači o zamestnanie priložiť k svojmu životopisu. Viacero spoločností ho už dokonca akceptuje pri výberovom konaní.

Ján Michlík, riaditeľ Úseku podpory predaja, Slovanet dopĺňa: „Za spoločnosť Slovanet môžeme potvrdiť, že ak sa uchádzači prezentujú vysokou úspešnosťou pri absolvovaní predmetného testu vo výberovom konaní, majú konkurenčnú výhodu pri finálnom výbere uchádzača na danú pozíciu. Osobne si myslím, že je tento test veľmi vyvážený a zohľadňuje široký záber využitia informačných technológií v praxi .“

V minulosti sa do testovania zapojilo už viac ako 100 tisíc Slovákov. Priemerná hodnota úspešnosti dosiahla minulý rok úroveň 48 %. Hodnotu nad 50 % môžeme považovať za uspokojivú.