Online prieskum: vaša možnosť ovplyvniť prístup k financiám MSP na Slovensku

Prieskum Európskeho investičného fondu, ktorého organizovanie podporuje Ministerstvo financií SR, aby lepšie pochopilo Vaše skúsenosti a potreby s ohľadom na finančné možnosti pre naštartovanie a rozvoj Vášho podnikania.

Európsky investičný fond (EIF) pracuje s vládami po celej Európe na identifikácií výziev, ktorým čelia malé a stredné podniky (MSP) pri prístupe k financiám, a na pomoci rozvíjať možné riešenia. Od roku 1994 EIF zmobilizoval EUR 70 mld. zdrojov pre malé a stredné podniky v Európe a prostredníctvom finančných sprostredkovateľov podporil viac ako milión MSP. EIF vedie na Slovensku JEREMIE iniciatívu, prostredníctvom ktorej sú MSP podporované cez mnohé inovatívne finančné nástroje.

Je zrejmé, že prístup k financiám na Slovensku je hlavným zdrojom záujmu. EIF podporuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky pri organizovaní prieskumu, aby lepšie pochopilo Vaše skúsenosti a potreby s ohľadom na finančné možnosti pre naštartovanie a rozvoj Vášho podnikania. Tento prieskum je riadený prostredníctvom PwC v zastúpení EIF.

Vyplnenie prieskumu vám zaberie približne 25 minút a mal by byť vyplnený osobou, ktorá poskytne čo najvhodnejšie informácie o tom, ako je vaša spoločnosť financovaná (väčšinou finančný riaditeľ, hlavný účtovník, generálny riaditeľ alebo hlavný vlastník spoločnosti). Vaše odpovede budú agregované a ponechané v anonymite.  

Váš názor je pre tento prieskum nadmieru hodnotný a bude prispievať ku skvalitneniu podpory MSP na Slovensku. Zapojením sa do tohto prieskumu budete mať možnosť získať jeho výsledky a zhrnutie analýzy.

Online prieskum bude prístupný do 23. mája.

Ako vyplniť dotazník:

Väčšina otázok sa vypĺňa zaškrtnutím alebo vpísaním odpovede do relevantných okienok.  
Ak nie ste schopný odpovedať na otázku, zanechajte ju prázdnu a postupujte k ďalšej.
Nemusíte vyplniť celý dotazník naraz. Vaše odpovede budú automaticky uložené, keď opustíte dotazník. Pre nasledovný prístup k dotazníku bude potrebné použiť predtým poskytnutý individuálny link abudete automaticky presmerovaný na ďalšie otázky v dotazníku.

Vopred Vám ďakujeme za Váš hodnotný prínos