On-line kurzy o štarte podnikania

Pre začínajúcich mladých podnikateľov a záujemcov o začatie podnikania ZMPS pripravilo sériu troch vzdelávacích webinárov na témy financovania podnikania, výberu právnej formy a online marketingu.

Interkatívne vzdelávacie kurzy slúžia na zvyšovanie informovanosti, zručností a kompetencií mladých podnikateľov alebo záujemcov o podnikanie. Vybrali sme témy, ktoré rieši v úvodnej etape podnikania takmer každý mladý podnikateľ a do necelých troch hodín sme ich spracovali interaktívnou formou spolu s testovými otázkami. 

Bezplatné on-line vzdelávacie webináre (kurzy) o štarte podnikania

  1. Financovanie štartu podnikania (približne 41 minút + 15 testových otázok)
  2. Výber právnej formy podnikania v SR (približne 52 minút + 21 testových otázok)
  3. Základy online marketingu (približne 40 minút + 19 testových otázok) 

 

Vzdelávací on-line kurz „Financovanie štartu podnikania“

On-line vzdelávací kurz Financovanie štartu podnikania je určený pre začínajúcich podnikateľov, ktorí zvažujú štart podnikania a nevedia aké sú možnosti financovania štartu podnikania a z akých zdrojov je optimálne financovať rozbeh vlastného podnikania.

V on-line kurze Financovanie štartu podnikania sa začínajúci podnikatelia a mladí ľudia uvažujúci o podnikaní dozvedia aké sú možnosti financovania rozbehu podnikania na Slovensku, aké sú výhody a nevýhody jednotlivých možností pri financovaní rozbehu podnikania, ktoré z potenciálnych zdrojov financovania sa hodia pre rôzne typy podnikateľských nápadov, ale tiež tipy ako znížiť potrebu peňazí pri rozbehu podnikania.

Vzdelávací kurz sa zaoberá aj zakladateľským rozpočtom a podnikateľským plánom. Začínajúci podnikatelia sa dozvedia na čo je dobré mať biznis plán a ako pristupovať k tvorbe zakladateľského rozpočtu.

Kurz obsahuje okrem vzdelávacej časti aj mnoho praktických tipov a 15 kontrolných otázok na záver.

On-line vzdelávací kurz „Právne formy podnikania v SR“

On-line vzdelávací kurz určený pre začínajúcich podnikateľov a mladých ľudí uvažujúcich o podnikaní, ktorí stoja na začiatku svojej podnikateľskej cesty a zvažujú ktorú právnou formu podnikania si zvoliť na realizáciu svojho podnikateľského nápadu.

Vzdelávací kurz Právne formy podnikania v SR obsahuje porovnanie právnych foriem podnikania podľa hlavných charakteristík. Právne formy sú provnané z rôznych hľadísk tak, aby začínajúci podnikateľ pochopil rozdiely v zdaňovaní, odvodovom zaťažení, ručení za záväzky, odlišnosti v sume peňazí, ktorá je potrebné pri založení živnosti a s.r.o., či flexibilite pri podnikaní. Dôraz je kladený na porovnanie s.r.o. a živnosti.

Obsahom vzdelávacieho kurzu Právne formy podnikania v SR je aj stručná časť venovaná v odlišnostiach v účtovníctve v živnosti a s.r.o. Súčasťou vzdelávacieho kurzu je porovnanie účtovných sústav na Slovensku - jednoduchého a podvojného účtovníctva, z ktorého aj laik pochopí, v čom je rozdiel a prečo je tento poznatok dôležitý pri rozhodovaní o právnej forme podnikania.

Vzdelávací kurz vychádza z právneho stavu platného v k 01.10.2012. Obsahuje okrem vzdelávacej časti aj mnoho praktických tipov, ktoré uľahčia výber právne formy. Na záver účastník kurzu absolvuje21 kontrolných otázok z danej problematiky.

 

On line kurz „Základy on-line marketingu“

On-line vzdelávací kurz určený pre začínajúcich podnikateľov, ktorí zvažujú štart podnikania a nevedia aké sú možnosti on-line marketingu a ako ich využiť pri získavaní prvých zákazníkov pre svoje produkty a služby.
Kurz Základy on-line makretingu oboznámi začínajúcich podnikateľov s jednotlivými súčasťami on-line makretingu a ukáže ako sa dá využiť on-line prostredie na získavanie zákazníkov hneď od začiatku podnikania.  Dozviete sa čo je to Search engine marketing- SEM, ako sa dá využiť optimalizácia stránok pre vyhľadávače – SEO a ako vhodne kombinovať SEO a platenú kontextovú reklamu vo vyhľadávaní, či základné informácie o tom, ako docielite, že za preklik budete platiť menej ako konkurencia a v konečnom dôsledku Vám to prinesie viac návštevníkov a zákazníkov. Nebudú chýbať ani základné informácie o social media optimization – SMO, Email marketingu, Affiliate marketingu, banerovej reklame, on-line PR či využití blogov pri získavaní nových zákazníkov.

Kurz Základy online marketingu trvá približne 40 minút a obsahuje 19 testových otázok.

Ak hľadáte ďalšie informácie o podnikaní, odporúčame portál www.podnikajte.sk

Vznik týchto webinárov bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci projektu Zo školy do biznisu, ktorý bol podporený z grantovej schémy ADAM2.