Ochrana osobných údajov - GDPR

Prehľad užitočných informácií, ktoré pomôžu vašej firme zvládnuť povinnosti súvisiace s GDPR a novým zákonom o ochrane osobných údajov.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ GDPR (General Data Protection Regulation) funguje ako jeden súbor pravidiel pre všetky spoločnosti pôsobiace v EÚ bez ohľadu na to, kde majú sídlo. Toto nariadenie Európskej únie nadobudlo účinnosť 25.05.2018.  V rovnaký deň začal platiť aj nový zákon o ochrane osobných údajov na Slovensku, ktorý spolu s GDPR vytvára nový regulačný rámec pre ochranu osobných údajov. 

Kedy sa GDPR týka bežných podnikateľov? V akých prípadoch si musia dať podnikatelia pozor a ako sa na GDPR pripraviť? Vybrali sme pre vás štyri oblasti a riešenia, s ktorými sa začínajúci podnikatelia zoznamujú medzi prvými.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Kedy je potrebný súhlas so spracovaním osobných údajov, a aké požiadavky musí takýto súhlas spĺňať? Tieto a ďalšie informácie ohľadne GDPR nájdete zhrnuté v článku Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa GDPR od 25.5.2018.

GDPR a cookies v online biznise

Používate vo svojom podnikaní Google, Facebook, YouTube, či iné sociálne siete? Ak prevádzkujete online biznis, a využívate fungovanie cookies, spadá vaša činnosť pod nariadenie GDPR. Čo to znamená pre online biznis sa dozviete v tipoch nášho člena Visibility - GDPR - nové nariadenie o ochrane osobných údajov. Strašiak alebo príležitosť robiť veci lepšie?

Zásady pri spracovávaní osobných údajov

Pri dodržiavaní zásad ochrany je potrebné pozerať na problematiku komplexne z čoho sa odvíja aj filozofia samotného nariadenia. Jednotlivé zásady spracovania osobných údajov uvádza Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý vymedzil na svojom oficiálnom webe samostatnú podstránku pre záležitosti týkajúce sa GDPR.

Kamerový systém firmy

S príchodom nariadenia sa zvyšuje aj zodpovednosť v oblasti využívania CCTV systémov resp. kamerových systémov. Takýto systém využívajúci rozpoznateľné zábery spracováva osobné údaje. Dodržaním pravidiel v tejto oblasti si viete pomôcť článkom s názvom je váš kamerový systém pripravený na GDPR?

 

Aké sú pokuty za nesplnenie povinností, potrebujete osobu pre ochranu údajov, kedy musíte viesť záznamy a čo by mala evidencia obsahovať? Odpovede na tieto otázky nájdete v súboroch na stiahnutie.