Obhajovali sme záujmy malých a stredných podnikateľov v Bruseli

24. a 25.2. sa v Bruseli na pôde Európskej komisie konalo stretnutie s názvom Seminar for SME 's representatives at national level on the European Commission 's economic agenda. Hlavným cieľom bolo načrtnúť opatrenia, ktoré by pomohli zlepšiť podnikateľské prostredie v Európe. Nielen v teoretickej rovine, ale aj vo forme konkrétnych riešení, ktoré môžu do platnosti vstúpiť už koncom roka 2015.

Dôležité rozhodnutia za dôležitým stolom

Rokovania so zástupcami Európskej komisie sa konali v priestoroch budovy Charlemagne a konkrétne za stolom, ktorý bol svedkom úplne prvého zasadnutia Európskej Komisie. Seminára sa zúčastnili zástupcovia Rakúska, Belgicka, Holandska, Francúzska, Nemecka, Slovenska, Írska, Španielska, Portugalska, Rumunska, Maďarska, Dánska, Litvy, Lotyšska, Fínska, Malty, Poľska a Slovinska. Slovenskú republiku na seminári zastupoval člen generálnej rady Združenia mladých podnikateľov Slovenska - Ing. Lukáš Ivan zo spoločnosti FONTIONNEL.
Hlavou seminára bol José Leandro, riaditeľ oddelenia zdrojov a komunikácie Generálneho direktoriátu pre ekonomiku a finančné vzťahy.

Čo boli konkrétne témy? Preberali sa najmä tieto:

  • prehlbovanie ekonomickej a menovej únie a úloha sociálnych partnerov
  • férovejšia Ekonomická a menová únia
  • fungovanie férovejšej EMÚ a jej dopady na malých a stredných podnikateľov
  • úloha štrukturálnych reforiem v súvislosti s rastom a tvorbou pracovných miest
  • výzvy na zabezpečenie udržateľného rastu a tvorbu pracovných miest v Európskej únii
  • potreba štrukturálnych reforiem a ich zložitá implementácia
  • nový investičný plán pre EÚ – princípy a nasledujúce kroky
  • investície za účelom tvorby pracovných miest, maximalizácia vplyvu na verejné financie a ich dôsledky na malé a stredné podnikanie

Zástupca z každej krajiny prezentoval svoj názor na dané témy zo svojho uhla pohľadu a najmä z uhla pohľadu skupiny, ktorú zastupoval. Keďže si Európska komisia uvedomuje potrebu podpory malého a stredného podnikania, snaží sa zintenzívňovať komunikáciu so zástupcami malých a stredných podnikateľov a práve tu splnilo ZMPS svoj účel. Náš hlas zaznel spolu s ostatnými krajinami k relevantným témam a aj vďaka takýmto stretnutiam sa má zlepšiť informovanosť podnikateľov o činnosti EK a zároveň získavanie spätnej väzby a vďaka nej zlepšovanie podnikateľského prostredia.

Špecifickou témou boli aj mladí ľudia a zamestnanosť. Tá má byť podporená intenzívnejším dôrazom na vzdelávanie mladých ľudí, získavanie zručností a skúseností prostredníctvom stáží a medzinárodných výmenných pobytov, ale hlavne novým investičným plánom na podporu malého a stredného podnikania.

5 biliónov EUR pre malých a stredných podnikateľov

Počas rokov 2015 až 2018 sa chystá EK prostredníctvom Európskeho Investičného Fondu preinvestovať až 5 biliónov EUR práve na podporu malého a stredného podnikania. Nepôjde však o granty alebo dotácie, ale o financovanie prostredníctvom garancií pre banky, leasingové spoločnosti a investičné fondy. Tie budú môcť financovať aj také podnikateľské zámery, ktoré by za iných okolnosti nefinancovali vôbec, resp. iba do určitej miery.
Financovanie formou pôžičky alebo leasingu by tak malo byť dostupnejšie pre každého podnikateľa. Zvýšiť by sa mala aj priechodnosť úverov pre začínajúcich podnikateľov bez účtovných výsledkov a transparentnosť prerozdeľovania financií. Program by mala EK zahájiť koncom roka 2015.