Nový vietor do plachiet ZMPS

Pár slov od Simony Mištíkovej, novej predsedníčky Združenia mladých podnikateľov Slovenska.

Milí ZMPSáci, 

po 11. rokoch došlo k zmene na čele Združenia mladých podnikateľov Slovenska a generálna rada ZMPS mi dala dôveru viesť ho v nasledujúcom období.

Kto som?

Hrám sa už skoro 10 rokov. A áno, ja nazývam podnikanie hrou, lebo verím, že bez vášne by to nešlo. Určite som veľa „okukala“ od rodičov a starých rodičov, ktorí boli vždy sami sebe šéfmi. Vediem komunikačnú agentúru DIVINO a moje vlastné podnikanie mi za tú nezávislosť skutočne stojí.

Pri stálych i výrazne sa meniacich prvkoch, sa na aktuálnu situáciu pozerám ako na obdobie výziev. Veď práve kríza je čas, kedy sa opäť rozdávajú karty a len tí najschopnejší sa prispôsobia a idú dopredu. O to viac sa teším, že prinášam ženský element a svoj entuziazmus aj do ZMPS.

ZMPS a ja

Do združenia som sa pridala v čase, kedy som zakladala svoju firmu a bola to iná organizácia ako dnes. Združenie sa odvtedy značne rozrástlo a stalo sa rešpektovaným partnerom pre zástupcov štátu a samospráv, či iných podnikateľských organizácií. Združenie je unikátnou platformou na výmenu skúseností a kontaktov, pri domácej či zahraničnej expanzii. Sme súčasťou medzinárodnej siete organizácií mladých podnikateľov JEUNE, vďaka čomu dokážeme mladým podnikateľom efektívne pomôcť pri zahraničnej expanzii a s dôverou sa na nás obracajú zahraniční partneri aj vtedy, ak hľadajú na Slovensku firmy na spoluprácu. A v neposlednom rade sme hlasom mladých podnikateľov, ktorý jasne komunikuje naše pohľady a názory.

A čo teraz?

Chcem stavať na stabilnej komunite mladých podnikateľov, ktorá v Združení vznikla a považujem za dôležité, aby sme v rámci združenia vytvárali aktivity atraktívne pre nových a stále mladších členov. Je dôležité, aby sme sa zviditeľnili ešte viac a aby naše potreby a požiadavky aj naďalej vytvárali tlak na zjednodušenie podnikateľského prostredia. Práve teraz je čas, kedy to ekosystém potrebuje.

Nebudem to ale robiť sama. Združenie bude len tak dobré, ako dobrí sú jeho členovia. Teším sa, že o tom budeme diskutovať. Omnoho radšej ako píšem sa rozprávam, takže verím, že si čoskoro štrngneme na niektorom z našich podujatí. Dovtedy sa budem tešiť, že sa mi ozvete aspoň virtuálne.

Simona Mištíková