Nemecká minimálna mzda od roku 2015

Nemecký zákon o minimálnej mzde sa vzťahuje aj na zahraničných zamestnávateľov, ktorí majú zamestnancov v Nemecku, zabezpečili sme Vám v spolupráci s našou ambasádou českú verziu nemeckého zákona o minimálnej mzde a ďalších súvisiacich predpisov a dokumentov.

Článok je viditeľný iba pre členov