Mladý inovatívny podnikateľ 2015

Hľadáme tých, ktorí už realizujú svoj zaujímavý podnikateľský nápad a sú inovatívni.

Odmeníme mladých, tvorivých podnikatelov, bez ohľadu na to či sú to živnostníci alebo malí a strední podnikatelia. Podnikateľ, alebo organizácia, ktorá ho nominuje, vyplní prihlasovací formulár. Do finále postúpi 5 najlepších, kreatívnych podnikateľov. 

Do súťaže sa môže prihlásiť podnikateľ, ktorý je štátnym občanom SR a ktorý je vo veku 18 – 40 rokov (t. j. v roku 2015 dosiahol vek 18 rokov a neprekročil vek 40 rokov). Akceptovateľné sú všetky právne formy podnikania. Podnikateľ vyplní formulár, ktorý je identický s medzinárodným prihlasovacím formulárom. Hlavný dôraz je kladený na uplatňovanie inovácie vo svojom podnikaní.

Vyhraj titul Mladý inovatívny podnikateľ 2015

Absolútny víťaz t.j. držiteľ titulu Mladý inovatívny podnikateľ 2015 získa atraktívny zájazd do Dubaja, obed s niektorým z EY Podnikateľov roka v SR, právne služby, konzultačné služby, mentoring a ďalšie zaujímavé ceny . Všetci 5 finalisti získajú zaujímavé vecné ceny. Zároveň budú udelená "Cena Ministra hospodárstva SR" za najinšpiratívnejší podnikateľský príbeh.

Časový harmonogram Mladý inovatívny podnikateľ 2015

  • do 20 . 05.  2015 - možnosť prihlásenia sa do súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2015 online cez www.invencia.sk.
  • posúdenie nominácii a výber 5 finalistov
  • hearing, resp. diskusia s 5 finalistami v Bratislave
  • jún 2015 - slávnostné vyhlásenie výsledkov v Bratislave