Mladí inovatívni podnikatelia môžu opäť získať zaujímavé ceny

Už po šiesty krát majú mladí tvoriví podnikatelia možnosť prihlásiť sa do súťaže Mladý inovatívny podnikateľ, ktorá je súčasťou celosvetovej súťaže Creative Young Entrepreneur Award a na Slovensku sa koná pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

Vyhlasovatelia súťaže

Junior Chamber International Slovakia a Združenie podnikateľov Slovenska. Spolupracujúca organizácia Združenie mladých podnikateľov Slovenska

Podmienky

Súťaž je určená mladým ľuďom podnikajúcim v akejkoľvek oblasti.  Hlavný dôraz bude daný na aplikovanie kreatívneho prístupu vo svojom podnikaní. Po uzatvorení prijmania prihlášok do súťaže (01.06.2012) zasadne Rada garantov (expertov) na posudzovanie nominácii. Komisia vyberie najlepších piatich mladých podnikateľov, z ktorých na podujatí vyhlási troch najlepších, ktorí budú finalisti Slovenska a budú nominovaní na Creative Young Entrepreneur Award. Traja najlepší získajú nomináciu za SR na celosvetovú súťaž "Creative Young Entrepreneur Award".

Do súťaže sa môže prihlásiť podnikateľ, ktorý je štátnym občanom SR a ktorý je vo veku 18 – 40 rokov (vek, v roku 2012). Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať na e-mailovú adresu [email protected], do predmetu uveďte:"Mlady inovativny podnikatel-Vase Meno".

Časový harmonogram národného kola

Mladý inovatívny podnikateľ 2012 do 01. 06. 2012 - možnosť prihlásenia do súťaže

1.6.2012 - 10. 06. 2012 - posúdenie nominácii expertami a zároveň výber 5 finalistov, hearing, resp. diskusia s 5 finalistami tretní júnový týždeň 2012 – slávnostné vyhodnotenie projektu za účasti médií v Bratislave

Čo môžete vyhrať

Traja najlepší mladí inovatívni podnikatelia získajú nomináciu za SR na celosvetovú súťaž "Creative Young Entrepreneur Award". Víťaz získa zájazd do zahraničia, ďalší finalisti získajú zapožičanie auta BMW s plnou nádržou. Všetci piati finalisti získajú aj vecné ceny. Taktiež bude udelená „Cena prvej dámy SR – pani Silvie Gašparovičovej“

Súbory na stiahnutie