Legislatívne zmeny v podnikaní od 1.1.2013

V nasledujúcom článku nájdete stručné informácie a odkazy na kľúčové zmeny, ktoré ovplyvnia podnikanie a podnikateľské prostredie od 1.1.2013.

 

Zmena výšky odvodov na zdravotné a sociálne poistenie od roku 2013

Zmeny v zdaňovaní príjmov od roku 2013

Nové pravidlá fakturácie pre platiteľov DPH od roku 2013 a obmedzenie platieb v hotovosti

Pracovné právo od roku 2013

Založenie s.r.o. v roku 2013

Na záver ešte niekoľko z nedávnych zmien:

Zdroj obrázka: sxc.hu