Koučing pre začínajúce a mladé firmy

Dobrá rada profesionála vie v podnikaní ušetriť množstvo nákladov a strateného času. Preto vám prinášame možnosť zúčastniť sa bezplatného koučingu vrámci projektu TwinEntrepreneurs.

Združenie mladých podnikateľov Slovenska spojilo sily s Agentúrou mesta Viedeň na podporu podnikania a Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania, aby vytvorili most medzi slovenskými a rakúskymi podnikateľmi. Projekt TwinEntrepreneurs, ktorý túto aktivitu zastrešuje pozostáva z viacerých networkingových a vzdelávacích aktivít. Tie sú zamerané tak na existujúce, ako aj začínajúce spoločnosti s dôrazom na spoločnosti s potenciálom rastu a cezhraničnými ambíciami. 

Jednou z nosných aktivít je aj Koučing

Pre start-upy a mladé firmy s najväčším potenciálom, je určený individuálny koučing. Tí najlepší budú môcť bezplatne konzultovať svoje individuálne otázky s profesionálnym koučom a akcelerovať tak svoj biznis.

Koučing bude poskytovaný v Bratislave v slovenskom jazyku. Termíny sa stanovia podľa individuálnej dohody v prvom polroku 2014. 

Ak máte záujem o koučing je potrebné sa čím skôr prihlásiť prostredníctvom tohto online formulára:

Chcem sa prihlásiť na bezplatný koučing.

Koučingivé aktivity sú obmedzené, preto si dajte záležať na tom ako sa v online formulári odprezentujete. Spomedzi prihlásených záujemcov  bude záujemcov s najväčším potenciálom, ktorým bude koučing poskytnutý vyberať porota.

Pre ďalšie informácie o TwinEntrepreneurs kliknite tu

Aktivita je spolufinancovaná z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA, programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA - RAKÚSKO 2007-2013.