Hlasujte za Byrokratický nezmysel 2012

Byrokratický nezmysel 2012 je súťaž o anticenu pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom. Cieľom je identifikovať legislatívne opatrenia alebo byrokratické povinnosti, ktoré podnikateľom najviac strpčujú život a vytvoriť tlak na ich odstránenie.

Počas mesiacov máj a jún prebiehal zber Vašich tipov, ktorých prišlo niekoľko desiatok. Z nich sme vybrali 10 takých, ktoré otravujú značnú skupinu podnikateľov alebo sú absurdné. Najčastejšie sa sťažujete na duplicitné alebo zbytočné povinnosti vo vzťahu k Štatistickému úradu, Sociálnej poisťovni či finančnej správe. Medzi absurdnými opatreniami sú napríklad poplatok pri dovoze lampového oleja do lampičiek, kvapalného podpaľovača pre barbecue, odmasťovacích kvapalín či benzínového čističa, ktoré po zmene legislatívy patria medzi okruh tovarov, za ktoré musia podnikatelia platiť poplatok z dôvodu "nakladania s núdzovými zásobami ropy a ropných produktov" a mnohé ďalšie.