Hľadáme začínajúce podnikateľky so záujmom o mentoring!

Dňa 15. novembra 2011 Európska komisia na gala večeri vo Varšave predstavila Európsku sieť mentorov pre začínajúce podnikateľky.

Na tomto podujatí sa predstavili i slovenskí mentori a mentorky, ktorých úlohou je viesť podnikateľku v časoch jej podnikateľských začiatkov. Bezodplatne jej pomáhať riešiť špecifické problémy spojené s podnikaním, či sa už ide o vedenie firmy, zvládnutie zamestnancov, zosúladenie rodinného a pracovného života alebo nedostatočnú podporu zo strany rodiny a priateľov. Projekt Guardian Angels for Female Enterpreneurs vstupuje do svojej ďalšej fázy. Mentorov a mentorky už poznáme a teraz nastal čas, aby ste dali o sebe vedieť Vy, milé dámy, ktoré máte záujem o vedenie, o mentoring o to, aby ste sa stali mentorovanou podnikateľkou.

Ľuboš Fellner, Petra Marko, Mária Karlubíková, Rudo Lukačka, ale aj iní mentori zvučných mien Vám poradia, ako sa vyvarovať rôznym nástrahám, ktoré podnikanie so sebou prináša, ako vyriešiť špecifické problémy s vedením firmy, zvládnutím zamestnancov, zosúladením pracovného a rodinného života a tiež poskytnú užitočné rady a tipy, ako sa presadiť. Kvalitný mentor/ka znamená pre začínajúcu podnikateľku skúsenosti, kontakty, povzbudenie, vedenie a odvahu. 

Kto a ako sa môže sa stať mentorovanou podnikateľkou?

Mentorovanými podnikateľkami sa môžu stať ženy každej vekovej kategórie, ktoré:

  • založili alebo prevzali malý alebo stredný podnik a ktoré podnikajú viac ako jeden, ale menej ako štyri roky
  • majú najmenej jedného zamestnanca (môžu byť ony samé)
  • od založenia značne rozvinuli svoju firmu
  • hľadajú externé vedenie, mentora, či mentorku, ktorí by im vedeli pomôcť účinne čeliť výzvam, ktoré pred nimi a ich biznisom stoja
  • sú ochotné sa pozrieť bližšie na seba, zhodnotiť svoje príležitosti a určiť si, čo presne chcú dosiahnuť v ich podnikateľskej kariére

Prečo sa stať mentorovanou podnikateľkou?

  • získate užitočné kontakty na podnikateľky a podnikateľov zo Slovenska a EÚ
  • zviditeľníte a spropagujete svoju spoločnosť
  • získanie nových skúseností, rád a informácií
  • pohľad na podnikanie z inej strany
  • rozšírenie si obzoru

 

TERMÍN  REGISTRÁCIE: 15. JANUÁR 2012