Hľadáme mentorov/mentorky pre začínajúce podnikateľky

Ste úspešná slovenská podnikateľka alebo podnikateľ? Máte záujem odovzdať svoje skúsenosti a rady? Chcete získať užitočné kontakty na podnikateľky a podnikateľov z EÚ, zviditeľniť svoju firmu a prispieť k vybudovaniu európskej siete mentorov?

Čo je úloha mentorov

Úlohou mentorov bude počas jedného roka (od apríla 2012) viesť mentees – začínajúce podnikateľky, ktoré sa rozhodli vydať na vlastnú podnikateľskú dráhu, a bezodplatne im pomáhať riešiť špecifické problémy spojené s podnikaním.

Časové nároky: Každý mentor/ka sa musí stretávať minimálne raz za mesiac osobne aspoň s dvoma podnikateľkami (mentees). Okrem toho strávi každý mentor/ka na projektových podujatiach v rámci projektu približne 6 dní počas trvania projektu.

Kto a ako sa môže sa stať mentorom alebo mentorkou

 • podnikateľka alebo podnikateľ, ktorí majú osobnú skúsenosť s vlastníctvom a riadením malých a stredných podnikov úspešne po dobu najmenej piatich rokov
 • sú si vedomí problémov, ktorým ženy podnikateľky čelia v počiatočných rokoch podnikania a sú ochotní poradiť, či zdieľať s nimi svoje skúsenosti a podnikateľské know-how bezodplatne, na dobrovoľnej báze
 • nominovať sa môže sama/sám alebo ju môže prihlásiť tretia osoba (rodinní príslušníci, zamestnanci, obchodní partneri, priatelia a apod.)
 • vyplniť a odoslať prihlasovací formulár prostredníctvom online dotazníka

Prečo sa stať mentorom/mentorkou

 • stanete sa členom/kou Európskej siete mentorov
 • získate užitočné kontakty na podnikateľky a podnikateľov z EÚ
 • zviditeľníte a spropagujete svoju spoločnosť na národnej a európskej úrovni
 • rozšírenie si obzoru
 • naučíte sa niečo nové (vzdelávanie mentorov je súčasťou projektových aktivít)
 • prispejte k vybudovaniu dobrého mena svojej firmy
 • výmena skúseností, informácií a kontaktov
 • pohľad na podnikanie z inej strany

Dôležité termíny

Mentori a mentorky budú vyberaní v dvoch kolách, pričom kandidáti vybraní v prvom kole budú reprezentovať slovenskú sieť mentorov na konferencii vo Varšave, kde bude slávnostne predstavená Európska sieť mentorov. Prihláška - prihlasovací formulár vo forme online dotazníka je potrebné vyplniť a odoslať do:

 • 10. 10. 2011 - termín pre prvé kolo výberu, pričom kandidáti registrovaní do tohto termínu v prípade zvolenia získajú možnosť reprezentovať slovenskú sieť mentorov na inaugurácii Európskej siete mentorov vo Varšave, 15. 11. 2011 (náklady hradí Európska komisia)
 • 15. 11. 2011 - termín pre druhé, finálne kolo výberu mentorov a mentoriek

O projekte GUARD4FEMENT

Európska komisia prišla s iniciatívou vytvoriť EU Network of mentors for Female Entrepreneurs, Európsku sieť mentorov pre začínajúce podnikateľky, na ktorú zareagovala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s partnermi, medzi ktorých patrí aj  Združenie mladých podnikateľov Slovenska.

Svojou podstatou nadväzuje na projekt Podpora podnikania žien na Slovensku, ktorý mal za cieľ potenciálne podnikateľky inšpirovať, aj prostredníctvom podnikateľských príbehov, či praktických rád ambasádoriek podnikateliek Slovenska. V tomto štádiu nastupuje nový projekt a jeho hlavní aktéri - mentori pre ženy podnikateľky, ktorých úlohou je viesť začínajúcu podnikateľku v časoch jej podnikateľských začiatkov. Či sa už ide rady pri vedení firmy, zvládnutí zamestnancov, zosúladení rodinného a pracovného života, alebo o motiváciu a dodanie odvahy pri nedostatočnej podpore zo strany rodiny a priateľov. Viac ako desiatka skúsených slovenských podnikateľov a podnikateliek bude vybraná hodnotiacou komisiou a inaugurovaná pri predstavení Európskej siete mentorov v novembri 2011 vo Varšave.