Financovanie a poradenstvo pre inovatívne a ekologické podnikanie

Európska komisia podporila vznik nového celoeurópskeho projektu INNEON. Ide o portál zameraný na podnikateľov, ktorých biznis má ekologický a inovatívny charakter.

V rámci tohto projektu môžu európski podnikatelia získať investora pre svoj biznis alebo coaching šitý na mieru. Portál obsahuje sekciu pre podnikateľov, kde ponúka služby ako:

  • koučovanie šité na mieru (pre vybraných uchádzačov - na webe je prihláška),
  • prístup k trom typom investorov (anjelskí investori, korporátni investori a rizikový kapitál),
  • networking a získavanie kontaktov.

Podnikatelia sa môžu prihlásiť formou online prihlášky, ktorá prejde hodnotiacim procesom. Ak budú uchádzači vybraní, získajú na portáli členské konto a tiež kontakty na investorov, ktorí by pre nich mali byť najlepšou voľbou.

Portál je takisto prístupní investorom, ktorí by mali záujem stať sa jeho súčasťou. Hlavným cieľom portálu by mala byť podpora a akcelerovanie ekologického a inovatívneho podnikania v celej Európe. Viac na webstránke (v angličtine).