Finalisti a víťazka Študentskej podnikateľskej ceny 2012

Junior Chamber International Slovakia v spolupráci so Združením mladých podnikateľov Slovenska dnes v Bratislave vyhodnotili štvrtý ročník súťaže Študentská podnikateľská cena 2012.

 Ide o celoslovenskú súťaž študentských firiem, ktorej cieľom je podporiť súťaživosť, nápaditosť, kreativitu, vzdelávanie a prípravu študentov na svoje budúce povolania. Súťaž je súčasťou najväčšej súťaže pre študentov podnikateľov na svete Global Student Entrepreneurs Awards.

Finalisti Študentskej podnikateľskej ceny 2012

Odborná komisia vybrala z 42 prihlásených 5 top finalistov súťaže, ktorí boli pozvaní na stretnutie s predstaviteľmi podnikateľských organizácií, ako aj so zástupcami vyhlasovateľa projektu. Medzi top finalistov Študentskej podnikateľskej ceny 2012 patrili:

Dávid Čačík, e-drogeria.sk
Erik Čizmadia, Tokaj Zlatý Strapec
Zuzana Matejčíková, MaMaTo, s.r.o.
Matúš Ondáš, Suntek s.r.o.
Tomáš Vavro, BMV MEDIA, s.r.o.

Odborná porota na základe osobnej prezentácie svojej firmy vybrala reprezentanta Slovenska na svetové finále súťaže, ktoré sa uskutoční v novembri 2012 v rámci Globálneho týždňa podnikania v USA. Súťaž Študenstská podnikateľská cena je súčasťou celosvetovej súťaže „Global Student Entrepreneur Awards“.

Absolútnym víťazom Študntskej podnikateľskej ceny 2012 a zároveň nominantom Slovenska na celosvetovú súťaž „Global Student Entrepreneur Awards 2012“ sa stala Zuzana Matejčíková a jej spoločnosť MaMaTo, s.r.o., ktorá bude reprezentovať SR na celosvetovom finále súťaže Global Student Entrepreneur Awards v USA.

Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za najzaujímavejší podnikateľský nápad získal Matúš Ondáš so spoločnosťou Suntek,s.r.o.

Cenu JCI-Slovakia za najinovatívnejšie podnikateľské riešenie získal Tomáš Vavro so spoločnosťou BMV MEDIA,s.r.o.
 

Finalisti súťaže Študentská podnikateľská cena 2012

 

 

 

 

 

 

 

Ak chcete informácie o podobných podnikateľských súťažiach, ďalšom ročníku Študentskej podnikateľskej ceny, či iné informácie týkajúce sa podnikania mladých, prihláste sa do nášho newslttra.