Darujte 2 % z daní za rok 2019 na podporu podnikania mladých

Podporte aktivity Združenia mladých podnikateľov Slovenska prostredníctvom 2 % z vašich daní. My ich premeníme na vzdelávacie podujatia, workshopy, projekty a ďalšie aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju podnikateľského prostredia na Slovensku.

Upozorňujeme, že lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov (resp. na vykonanie ročného zúčtovania zamestnancom) za rok 2019 je do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Napríklad, ak obdobie pandémie skončí v júni 2020, termín na podanie daňového priznania bude do 31.7.2020 a rovnako aj daň z príjmov bude splatná dňom 31.7.2020. Dátumy uvedené nižšie sú uvádzané podľa pôvodných lehôt neovplyvnených pandémiou. Aj v daňovom priznaní či po vykonanom ročnom zúčtovaní dane v tejto novej predĺženej lehote je možné poukázať 2 % z dane.

Vzájomná podpora podnikateľov vedie k lepším výsledkom

Podnikatelia podporujú štát, či už formou odvodov alebo platením daní. Zo skúsenosti však vieme, že podnikateľom sa nedostáva spätná väzba a podpora, akú by si za svoju aktívnu prácu a prínos zaslúžili. Spoločnou iniciatívou dokážeme viac! 

Ak podnikáte, chceli by ste sa podnikaniu aktívne venovať alebo vás jednoducho zaujala naša činnosť, venujte ZMPS svoje 2 % a budujte spolu s nami lepšie prostredie pre podnikateľov.

Údaje potrebné na poukázanie 2 % za rok 2019 pre Združenie mladých podnikateľov Slovenska

Obchodné meno (Názov): Združenie mladých podnikateľov Slovenska

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 42178886

Sídlo: Cukrová 14, 81339 Bratislava

Postup pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samy a SZČO (fyzické osoby podnikateľov)

 1. Vyčíslite 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
 2. Ak vypĺňate daňové priznanie typu A pre fyzické osoby, vpíšte údaje prijímateľa 2 % vašej zaplatenej dane v VIII. oddiele:
  • Obchodné meno (Názov): Združenie mladých podnikateľov Slovenska
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO: 42178886 (zarovnáva sa sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia zostávajú prázdne)
  • Sídlo: Cukrová 14, 81339 Bratislava
 3. Ak vypĺňate daňové priznanie typu B pre fyzické osoby, vpíšte údaje prijímateľa 2 % vašej zaplatenej dane v XII. oddiele:
  • Obchodné meno (Názov): Združenie mladých podnikateľov Slovenska
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO: 42178886 (zarovnáva sa sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia zostávajú prázdne)
  • Sídlo: Cukrová 14, 81339 Bratislava
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na daňový úrad podľa miesta vášho bydliska do 31. 03. 2020 (ak nemáte odložený termín na podanie daňového priznania).
 5. Zaplaťte vyčíslenú daň v daňovom priznaní do 31. 03. 2020.

Postup pre zamestnancov - ak zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň z príjmov

 1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 17. 02. 2020.
 2. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 3. Z Potvrdenia o zaplatení dane:
  • prevezmite dátum zaplatenia dane
  • vyčíslite 2 % z vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
 4. Vypíšte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %, zaplatenej dane
  • Rok: 2019
  • Údaje prijímateľa:
   • Obchodné meno (Názov): Združenie mladých podnikateľov Slovenska
   • Právna forma: Občianske združenie
   • IČO: 42178886 (zarovnáva sa sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia zostávajú prázdne)
   • Sídlo: Cukrová 14, 81339 Bratislava
 5. Na daňový úrad podľa vášho bydliska doručte do 30. 04. 2020.
 • Vyhlásenie o poukázaní 2 % (priložené tlačivo pod článkom)
 • Potvrdenie o zaplatení dane (získate od zamestnávateľa)

Postup pre právnické osoby (s.r.o. a iné právne formy)

 1. Vyčíslite maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov, minimálne však 8 eur pre jedného prijímateľa.
 2. Poukážte 1 % z dane podľa daňového priznania – ak do 31. 03. 2020 nedarujete financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (nemusí byť Združenie mladých podnikateľov Slovenska) – v daňovom priznaní vypĺňate v časti VI. riadok 4.
 3. Poukážte 2 % z dane podľa daňového priznania - ak do 31. 03. 2020 darujete financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (nemusí byť Združenie mladých podnikateľov Slovenska) – v daňovom priznaní vypĺňate v časti VI. riadok 3.
 4. V daňovom priznaní vpíšte údaje prijímateľa (časť VI.):
  • Obchodné meno (Názov): Združenie mladých podnikateľov Slovenska
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO: 42178886 (zarovnáva sa sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia zostávajú prázdne)
  • Sídlo: Cukrová 14, 81339 Bratislava
 5. Pokiaľ si právnická osoba vyberie viac prijímateľov, vloží do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uvedie analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chce v ich prospech poukázať. V časti VI. riadok 5 uvedie, koľkým prijímateľom chce podiel zaplatenej dane poukázať.
 6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na daňový úrad do 31. 03. 2020, ak nemáte lehotu predĺženú.
 7. Zaplaťte vyčíslenú daň v daňovom priznaní v stanovenej lehote.

Pozor na časté chyby pri poukazovaní 2%

 • Nesprávne vyplnenie údajov o prijímateľovi alebo použitie neaktuálneho tlačiva - aktuálne vzory tlačív daňových priznanítlačivá v súvislosti s ročným zúčtovaním.  
 • Nedodržanie termínu podania - daňové priznanie, ktoré obsahuje Vyhlásenie, musí byť podané v zákonnej, resp. predĺženej lehote na podanie daňového priznania do 31. 03. 2020 a samotné Vyhlásenie do 30. 04. 2020.
 • Nesprávne vyčíslenie sumy % podielu dane.

Súbory na stiahnutie