Darujte 2 % z daní za rok 2019 na podporu podnikania mladých

Podporte aktivity Združenia mladých podnikateľov Slovenska prostredníctvom 2 % z vašich daní. My ich premeníme na vzdelávacie podujatia, workshopy, projekty a ďalšie aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju podnikateľského prostredia na Slovensku.

Upozorňujeme, že lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov (resp. na vykonanie ročného zúčtovania zamestnancom) za rok 2019 je do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Pandémia na daňové účely bola ukončená k 30.9.2020, termín na podanie daňového priznania je do 31.10.2020. Keďže tento dátum pripadá na sobotu, lehota sa posúva do 2.11.2020. Aj v daňovom priznaní či po vykonanom ročnom zúčtovaní dane v tejto novej predĺženej lehote je možné poukázať 2 % z dane.

Vzájomná podpora podnikateľov vedie k lepším výsledkom

Podnikatelia podporujú štát, či už formou odvodov alebo platením daní. Zo skúsenosti však vieme, že podnikateľom sa nedostáva spätná väzba a podpora, akú by si za svoju aktívnu prácu a prínos zaslúžili. Spoločnou iniciatívou dokážeme viac! 

Ak podnikáte, chceli by ste sa podnikaniu aktívne venovať alebo vás jednoducho zaujala naša činnosť, venujte ZMPS svoje 2 % a budujte spolu s nami lepšie prostredie pre podnikateľov.

Údaje potrebné na poukázanie 2 % za rok 2019 pre Združenie mladých podnikateľov Slovenska

Obchodné meno (Názov): Združenie mladých podnikateľov Slovenska

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 42178886

Sídlo: Cukrová 14, 81339 Bratislava

Postup pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samy a SZČO (fyzické osoby podnikateľov)

 1. Vyčíslite 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
 2. Ak vypĺňate daňové priznanie typu A pre fyzické osoby, vpíšte údaje prijímateľa 2 % vašej zaplatenej dane v VIII. oddiele:
  • Obchodné meno (Názov): Združenie mladých podnikateľov Slovenska
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO: 42178886 (zarovnáva sa sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia zostávajú prázdne)
  • Sídlo: Cukrová 14, 81339 Bratislava
 3. Ak vypĺňate daňové priznanie typu B pre fyzické osoby, vpíšte údaje prijímateľa 2 % vašej zaplatenej dane v XII. oddiele:
  • Obchodné meno (Názov): Združenie mladých podnikateľov Slovenska
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO: 42178886 (zarovnáva sa sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia zostávajú prázdne)
  • Sídlo: Cukrová 14, 81339 Bratislava
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na daňový úrad podľa miesta vášho bydliska do 2.11.2020.
 5. Zaplaťte vyčíslenú daň v daňovom priznaní v rovnakej lehote.

Postup pre zamestnancov - ak zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň z príjmov

 1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 17. 02. 2020.
 2. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 3. Z Potvrdenia o zaplatení dane:
  • prevezmite dátum zaplatenia dane
  • vyčíslite 2 % z vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
 4. Vypíšte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %, zaplatenej dane
  • Rok: 2019
  • Údaje prijímateľa:
   • Obchodné meno (Názov): Združenie mladých podnikateľov Slovenska
   • Právna forma: Občianske združenie
   • IČO: 42178886 (zarovnáva sa sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia zostávajú prázdne)
   • Sídlo: Cukrová 14, 81339 Bratislava
 5. Na daňový úrad podľa vášho bydliska doručte do 30.11.2020.
 • Vyhlásenie o poukázaní 2 % (priložené tlačivo pod článkom)
 • Potvrdenie o zaplatení dane (získate od zamestnávateľa, najneskôr do 15.11.2020)

Postup pre právnické osoby (s.r.o. a iné právne formy)

 1. Vyčíslite maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov, minimálne však 8 eur pre jedného prijímateľa.
 2. Poukážte 1 % z dane podľa daňového priznania – ak do 2.11.2020 nedarujete financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (nemusí byť Združenie mladých podnikateľov Slovenska) – v daňovom priznaní vypĺňate v časti VI. riadok 4.
 3. Poukážte 2 % z dane podľa daňového priznania - ak do 2.11.2020 darujete financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (nemusí byť Združenie mladých podnikateľov Slovenska) – v daňovom priznaní vypĺňate v časti VI. riadok 3.
 4. V daňovom priznaní vpíšte údaje prijímateľa (časť VI.):
  • Obchodné meno (Názov): Združenie mladých podnikateľov Slovenska
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO: 42178886 (zarovnáva sa sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia zostávajú prázdne)
  • Sídlo: Cukrová 14, 81339 Bratislava
 5. Pokiaľ si právnická osoba vyberie viac prijímateľov, vloží do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uvedie analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chce v ich prospech poukázať. V časti VI. riadok 5 uvedie, koľkým prijímateľom chce podiel zaplatenej dane poukázať.
 6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na daňový úrad do 2.11.2020.
 7. Zaplaťte vyčíslenú daň v daňovom priznaní v rovnakej lehote.

Pozor na časté chyby pri poukazovaní 2%

Súbory na stiahnutie