Bezplatná podpora pre tvoje podnikanie v roku 2018

Slovak Business Agency ponúka pre mladých podnikateľov niekoľko možností na získanie nefinančnej podpory. Prinášame aktuálny prehľad.

Akú podporu môžeš aktuálne získať

Podporný program Bratislavský kraj Ostatné kraje okrem bratislavského
Internacionalizácia MSP - Krátkodobé poradenstvo - 10 konzultačných hodín na pomoc s expanziou do zahraničia (o podporu je možné žiadať priebežne počas celého roka)
Internacionalizácia MSP - Dlhodobé poradenstvo - 80 konzultačných hodín pri expanzii do zahraničia (o podporu je možné žiadať priebežne počas celého roka)
Rastový program - Krátkodobé poradenstvo 10 konzultačných hodín (o podporu je možné žiadať priebežne počas celého roka) 10 konzultačných hodín (o podporu je možné žiadať priebežne počas celého roka)
Rastový program - Dlhodobé poradenstvo 80 konzultačných hodín (deadline 06.07.2018)  
Akceleračný program - Coworking

členstvo v Coworkingu na 4 mesiace (prihlasovanie prebieha počas celého trvania výzvy)

-
Akceleračný program - Odborné individuálne poradenstvo 10 konzultačných hodín pre budúcich podnikateľov (prihlasovanie prebieha priebežne počas celého trvania výzvy) -
Stážový program medzinárodné odborné podujatia MSP max 3 roky existencie (deadline 20.05.2018) medzinárodné odborné podujatia MSP max 3 roky existencie (deadline 22.07.2018)
Rastový program medzinárodné odborné podujatia MSP min 3 roky existencie (deadline 20.05.2018) -

Krátkodobé individuálne poradenstvo pre expanziu na zahraničné trhy

Malé a stredné podniky, ktoré chcú vstúpiť na zahraničné trhy, majú možnosť získať 10 poradenských hodín formou individuálnych konzultácií na riešenie všetkých otázok ohľadne vstupu na zahraničný trh. 

Krátkodobé individuálne poradenstvo s dôrazom na internacionalizáciu je určené pre MSP so sídlom vo všetkých krajoch Slovenska okrem Bratislavského. Žiadosť je možné zaslať priebežne až do uzavretia Výzvy. Viac sa dočítaš na webe Slovak Business Agency

Dlhodobé individuálne poradenstvo pre expanziu do zahraničia

Potrebuješ skonzultovať tvoju marketingovú či obchodnú stratégiu pri rozširovaní tvojho biznisu na zahraničné trhy? Tak neváhaj a prihlás sa na individuálne poradenstvo v trvaní 80 konzultačných hodín so skúseným odborníkom, bez nutnosti spolufinancovania. 

O dlhodobé individuálne poradenstvo sa môžu uchádzať podnikatelia so sídlom na Slovensku s výnimkou Bratislavského kraja. Žiadosť je možné zaslať priebežne až do uzavretia Výzvy. Všetky ďalšie informácie nájdeš na stránke Slovak Business Agency.   

Krátkodobé individuálne poradenstvo pre MSP

V rámci krátkodobého poradenstva máš k dispozícii 10 konzultačných hodín s odborníkom na danú oblasť pre rýchle a efektívne riešenie tvojich špecifických otázok, a to úplne zdarma.

O túto formu pomoci sa môžu uchádzať podnikatelia spĺňajúci definíciu MSP so sídlom v Bratislavskom kraji a taktiež mimo Bratislavský kraj. Žiadosť je možné zaslať priebežne až do uzavretia Výzvy. Viac informácií pre žiadateľov z Bratislavského kraja a pre žiadateľov mimo Bratislavský kraj

Dlhodobé individuálne poradenstvo pre komplexné riešenia

Získaj 80 konzultačných hodín so skúseným expertom špecializovaným na oblasať, s ktorou potrebuješ pomôcť. Ak chceš rozšíriť svoj biznis alebo chceš sa posunúť v podnikaní ďalej, no narazil si na problém, nechaj si poradiť. Komplexné individuálne riešenia ti budú poskytnuté v oblastiach: marketing, financovanie, právo a legislatíva, manažment, elektronické podnikanie, export a internacionalizácia, alternatívne formy podnikania.

Dlhodobé individuálne poradenstvo je určené pre MSP z Bratislavského kraja. Prihlásiť sa môžu začínajúci aj etablovaní podnikatelia. Deadline podávania prihlášok je 06.07.2018. Zisti viac na webe

Priestor pre tvoj budúci biznis v Coworkingu

Ak nepodnikáš ale máš podnikateľský nápad a chceš na ňom zapracovať, prihlás sa do Coworkingu a staň sa členom komunity ľudí z rôznych oblastí a profesií. Na svojom projekte môžeš pracovať individuálne alebo v tíme. Na 4 mesiace získaš vlastný pracovný stôl, prístup k tlačiarni, internetové pripojenie, nonstop prístup do coworkingového priestoru a samozrejme nové kontakty a cenné skúsenosti.

Do Coworkingu sa môžu prihlásiť nepodnikatelia (fyzické osoby) z Bratislavského kraja. Počet miest je limitovaný, prihlás sa čím skôr. Bližšie informácie získaš na webe

Odborné individuálne poradenstvo

Jedinečná príležitosť pre budúcich podnikateľov skonzultovať špecifické otázky, ktoré stoja pred začiatkom vlastného biznisu. Využi príležitosť poradiť sa počas 10 konzultačných hodín s odborníkom, ktorý ti poradí vo vybranej oblasti, ako napríklad marketing, cenotvorba, predaj, financie či informačné technológie. 

Odborné individuálne poradenstvo je určené pre nepodnikateľov (fyzické osoby) z Bratislavského kraja. Počet konzultácií je limitovaný, prihlás sa čím skôr. Všetko potrebné k čerpaniu odborných konzultácií nájdeš na stránke

Medzinárodné odborné podujatia

Využi možnosť vycestovať na medzinárodnú konferenciu, seminár či workshop, ktorý pomôže tvojmu biznisu. Výber podujatia v rámci EÚ je na tebe. Preplatená ti bude vstupenka na podujatie, spiatočná letenka a ubytovanie počas podujatia. 

Stážový program umožnňuje vycestovať podnikateľom do 3 rokov od založenia, ktorí spĺňajú definíciu MSP a sídlia mimo Bratislavský kraj. Zvolené podujatie sa musí konať v priebehu september - október 2018. Viac informácií pre záujemcov na stránke

Pre záujemcov z Bratislavského kraja, ktorí spĺňajú definíciu MSP, je výzva rozdelená pre podnikateľov do 3 rokov existencie podniku alebo 3 a viac rokov od založenia. Ďalšie informácie nájdeš na webe.

Ponuka nie je konečná

V blízkej budúcnosti sa bude zoznam rozširovať, niektoré výzvy sa budú opakovať a budú prebiehať ďalšie kolá na prihlasovanie uchádzačov o nefinančnú podporu.