Ako si vytvoriť prácu, ktorú máte radi?

V dnešnom firemnom svete je stále bežné zamestnancov riadiť, motivovať či kontrolovať. Následkom toho len 16 % zamestnancov tvrdí, že ich práca napĺňa. Sloboda alebo práca? Poďte sa o tom spoločne baviť.

Prvýkrát sa na Slovensku uskutoční akcia o šťastí a slobode v práci s názvom Ži a podnikaj, podnikaj a ži - 13. 6. 2013, Trnava. Program a vstupenky nájdete na stránke akcie podnikajazi.sk.

Sloboda v práci je jeden z prístupov k organizácii firmy, ktorý stojí na princípoch prirodzeného fungovania ľudských spoločenstiev. Pomáha nastaviť firmu tak, aby bola flexibilnejšia a inovatívnejšia a obstála tak v hyper-konkurenčnom 21. storočí.

O živote, práci a slobode bude rozprávať Tomáš Hajzler, ktorý po sľubnej kariére s diplomami a certifikátmi o vzdelaní a perspektívnych pozíciách v medzinárodných firmách opustil "krysie preteky” a rozhodol sa baviť sa prácou. Založil spoločnosť Peoplecomm, kde rozvíja princípy slobodnej práce, ktoré popísal vo svojej poslednej knihe “Peníze nebo život”. Píše blogy a organizuje konferencie a semináre – napr. Svoboda naživo.

O živote a podnikaní porozpráva Ján Košturiak. Bol vymenovaný za profesora a opustil akademický svet, o ktorom sa vo svojom blogu vyjadril – "radšej sedieť v base ako v škole.” Založil spoločnosť IPA Slovakia, s ktorou pomáha rozvíjať inovácie a podnikanie. Vo svojich knihách (posledná má názov “To vám byl divný svět”) sa zaoberá tým ako prepojiť slobodu a kreativitu s biznisom a ako nájsť zmysel v živote a v práci.