2 % z daní za rok 2017 na podporu podnikania mladých

Aktivity Združenia mladých podnikateľov Slovenska môžete podporiť poukázaním 2 % vašich daní. Zaplatené dane sa vám vrátia formou vzdelávacích seminárov a projektov, vďaka ktorým môžete rozvíjať svoj vlastný biznis.

Podnikatelia a budúci podnikatelia podnikateľom

Všetci podnikatelia musia podporovať štát, či už formou daní alebo odvodov. Za to však dostávajú len minimálnu podporu. Ak podnikateľom nepomôže štát, musia si pomôcť sami navzájom. Ak podnikáte alebo chcete podnikať, pridajte sa aj vy! Venujte ZMPS svoje 2 % z daní a buďte podnikatelia, ktorí pomáhajú podnikateľom.

Údaje potrebné na poukázanie 2 % za rok 2017 pre Združenie mladých podnikateľov Slovenska

Obchodné meno (Názov): Združenie mladých podnikateľov Slovenska

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 42178886

Sídlo: 81339 Bratislava, Cukrová 14

Postup pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samy a SZČO (fyzické osoby podnikateľov)

 1. Vyčíslite 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
 2. Ak vypĺňate daňové priznanie typu A pre fyzické osoby, vpíšte údaje prijímateľa 2 % Vašej zaplatenej dane v VIII. oddiele:
  • Obchodné meno (Názov): Združenie mladých podnikateľov Slovenska
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO/SID: 42178886 (vypisovať zľava)
  • Sídlo: 81339 Bratislava, Cukrová 14
 3. Ak vypĺňate daňové priznanie typu B pre fyzické osoby, vpíšte údaje prijímateľa 2 % Vašej zaplatenej dane v XII. oddiele:
  • Obchodné meno (Názov): Združenie mladých podnikateľov Slovenska
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO: 42178886 (zarovnáva sa sprava a nepoužité polia ostávajú prázdne)
  • Sídlo: 81339 Bratislava, Cukrová 14
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska do 03. 04. 2018 (ak nemáte odložený termín na podanie daňového priznania).
 5. Zaplaťte vyčíslenú daň v daňovom priznaní do 03. 04. 2018.

Postup pre zamestnancov - ak zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň z príjmov

 1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. 02. 2018.
 2. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 3. Z Potvrdenia o zaplatení dane:
  • prevezmite dátum zaplatenia dane
  • vyčíslite 2 % z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
 4. Vypíšte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %, zaplatenej dane
  • Rok: 2017
  • Údaje prijímateľa:
   • Obchodné meno (Názov): Združenie mladých podnikateľov Slovenska
   • Právna forma: Občianske združenie
   • IČO: 42178886 (zarovnáva sa sprava a nepoužité polia ostávajú prázdne)
   • Sídlo: 81339 Bratislava, Cukrová 14
 5. Na daňový úrad podľa Vášho bydliska doručte do 30. 04. 2018:

Postup pre právnické osoby (s.r.o. a právne formy)

 1. Vyčíslite maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov, minimálne však 8 eur pre jedného prijímateľa.
 2. Poukážte 1 % z dane podľa daňového priznania – ak do 03. 04. 2018 nedarujete financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (nemusí byť Združenie mladých podnikateľov Slovenska) – v daňovom priznaní vypĺňate v časti VI. riadok 4.
 3. Poukážte 2 % z dane podľa daňového priznania - ak do 03. 04. 2018 darujete financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (nemusí byť Združenie mladých podnikateľov Slovenska) – v daňovom priznaní vypĺňate v časti VI. riadok 3.
 4. V daňovom priznaní vpíšte údaje prijímateľa (časť VI.):
  • Obchodné meno (Názov): Združenie mladých podnikateľov Slovenska
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO: 42178886 (zarovnáva sa sprava a nepoužité polia ostávajú prázdne)
  • Sídlo: 81339 Bratislava, Cukrová 14
 5. Pokiaľ si právnická osoba vyberie viac prijímateľov, vloží do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uvedie analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chce v ich prospech poukázať. V časti VI. riadok 5 uvedie, koľkým prijímateľom chce podiel zaplatenej dane poukázať.
 6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na daňový úrad.
 7. Zaplaťte vyčíslenú daň v daňovom priznaní v stanovenej lehote.

Pozor na časté chyby pri poukazovaní 2% 

 • Nesprávne vyplnenie údajov o prijímateľovi alebo použitie neaktuálneho tlačiva - aktuálne tlačivá si môžete pozrieť na stránke Finančnej správy.
 • Nedodržanie termínu podania - daňové priznanie, ktoré obsahuje Vyhlásenie, musí byť podané v zákonnej, resp. predĺženej lehote na podanie daňového priznania do 03. 04. 2018 a samotné Vyhlásenie do 30. 04. 2018.
 • Nesprávne vyčíslenie sumy % podielu dane

Súbory na stiahnutie