2 % z daní za rok 2016 na podporu podnikania mladých

Aktivity Združenia mladých podnikateľov Slovenska môžete podporiť poukázaním 2 % vašich daní. Zaplatené dane sa vám vrátia formou vzdelávacích seminárov a projektov, vďaka ktorým môžete rozvíjať svoj vlastný biznis.

Podnikatelia a budúci podnikatelia podnikateľom

Bliží sa ten čas, kedy sa štát bude radovať, čas platenia daní. Každý podnikateľ musí takýmto spôsobom podporiť štát, avšak spätná podpora je minimálna. Je tu však možnosť, ako od štátu získať niečo späť. Keď podnikateľom nepomôže stát, musia si pomôcť sami navzájom. Ak podnikáte alebo chcete podnikať, pridajte sa aj vy! Venujte ZMPS svoje 2 % z daní a buďte podnikatelia, ktorí pomáhajú podnikateľom.

Údaje potrebné na poukázanie 2 % za rok 2016 pre Združenie mladých podnikateľov Slovenska

Obchodné meno (Názov): Združenie mladých podnikateľov Slovenska

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 42178886 (vypisovať zľava)

Sídlo: 81339 Bratislava, Cukrová 14

Postup pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samy a SZČO (fyzické osoby podnikateľov)

 1. Vyčíslite 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
 2. Do daňového priznania pre fyzické osoby vpíšte údaje prijímateľa 2 % Vašej zaplatenej dane:
  • Obchodné meno (Názov): Združenie mladých podnikateľov Slovenska
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO/SID: 42178886 (vypisovať zľava)
  • Sídlo: 81339 Bratislava, Cukrová 14
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska do 31. 03. 2017 (ak nemáte odložený termín na podanie daňového priznania).
 4. Zaplaťte vyčíslenú daň v daňovom priznaní do 31. 03. 2017.

Postup pre zamestnancov - zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň z príjmov

 1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. 02. 2017.
 2. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 3. Z Potvrdenia o zaplatení dane:
  • prevezmite dátum zaplatenia dane
  • vyčíslite 2 % z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
 4. Vypíšte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %, zaplatenej dane
  • Rok: 2016
  • Údaje prijímateľa:
   • Obchodné meno (Názov): Združenie mladých podnikateľov Slovenska
   • Právna forma: Občianske združenie
   • IČO/SID: 42178886  (vypisovať zľava)
   • Sídlo: 81339 Bratislava, Cukrová 14
 5. Na daňový úrad podľa Vášho bydliska doručte do 02. 05. 2017:

Postup pre právnické osoby (s.r.o. a právne formy)

 1. Vyčíslite maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov, minimálne však 8 eur pre jedného prijímateľa.
 2. 1 % z dane podľa daňového priznania – ak do 31. 03. 2017 nedarujete financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (nemusí byť Združenie mladých podnikateľov Slovenska) – v daňovom priznaní vypĺňate v časti IV. riadok 3.
 3. 2 % z dane podľa daňového priznania - ak do 31. 03. 2017 darujete financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (nemusí byť Združenie mladých podnikateľov Slovenska) – v daňovom priznaní vypĺňate v časti IV. riadky 1 a 2.
 4. V daňovom priznaní vpíšte údaje prijímateľa (IV. časť):
  • Obchodné meno (Názov): Združenie mladých podnikateľov Slovenska
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO/SID: 42178886 (vypisovať zľava)
  • Sídlo: 81339 Bratislava, Cukrová 14
 5. Pokiaľ si právnická osoba vyberie viac prijímateľov, vloží do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uvedie analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chce v ich prospech poukázať. V riadku 4 uvedie, koľkým prijímateľom chce podiel zaplatenej dane poukázať.
 6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na daňový úrad.
 7. Zaplaťte vyčíslenú daň v daňovom priznaní v stanovenej lehote.

Súbory na stiahnutie